Spår brat stigning i verdens vigtigste rente

Rentehop har sat fut i markederne efter de mange år med nærmest gratis penge. Der er tegn i sol og måne på, at rentestigningerne vil fortsætte.

Foto: SAUL LOEB

De amerikanske markedsrenter har foretaget nogle markante hop i den seneste tid, og det har skræmt markedet, som nærmest havde vænnet sig til evigt lave renter.

Den amerikanske 10-årsrente, som må siges at være verdens vigtigste rente, er steget til det højeste niveau i fire år. Det er sket med afsæt i en økonomi, der er vågnet til live, og en centralbank, som fortsætter med at hæve styringsrenten.

Med udsigt til endnu højere renter i USA kan der være et vendepunkt på vej i rentemarkedet. Og rentestigningerne i den amerikanske økonomi vil blot accellerere, mener økonomerne i DNB Markets.

I et nyt notat trækkes prognosen for 10-årsrenten op, og samtidig spås der op til fire rentestigninger fra den amerikanske Federal Reserve i år såvel som til næste år.

Ifølge prognosen ender styringsrenten i år på 3,75 procent, mens 10-årsrenten vil gå fra 2,9 procent i dag til 3,75 procent i februar næste år, hvis DNB Markets får ret.

 

Danske Bank enig med nordmændene

Der er ifølge notatet tre årsager til den bratte stigning i statsrenten:

 

* Otte rentestigninger fra Federal Reserve i løbet af de næste to år er dobbelt så mange, som markedet har taget højde for. Hvis DNB får ret i sin antagelse, er det også tid til en »markant repricing

* Stigende udsigt til økonomisk vækst og inflation kan føre til stigende forventninger til det, som anses for at være den neutrale rente, altså et renteniveau som hverken fyrer op under økonomien eller bremser den.

* Desuden mener DNB Markets, at et øget budgetunderskud og ophævelsen af det såkaldte gældsloft frem til marts 2019 sandsynligt vil bidrage til at øge rentepresset. Gældsloftet er en selvpålagt grænse for, hvor meget staten kan låne.

 

Også andre analytikere har revideret deres forventninger til renteniveauet, omend det er faldet mere moderat ud:

Analytikene i Danske Bank ændrede for nylig sin prognose for 10-årsrenten til 3,3 procent på tolv måneders sigt. Tidligere hed prognosen 2,9 procent.

 

Rentepres fra øget underskud

En væsentlig årsag til, at renten begynder at røre på sig i USA er, at Washington nu har givet mere los i budgetpolitikken, mener DNB Markets.

Demokraterne og republikanerne nåede i begyndelsen af februar til enighed om en toårig budgetaftale, som øger pengeforbruget på flere områder. Det vil ifølge DNB Markets øge tempoet i økonomien, som allerede er på vej op. Desuden vil det sænke arbejdsløsheden endnu mere og give et budgetunderskud på 5,5 procent af bruttonationalproduktet i 2019 - det største i fredstid uden recession.

»Der er tale omen stærk opgangsfase. Det unormale er, at man giver yderligere gas via budgetpolitikken, når man i forvejen befinder sig i en tid, hvor økonomien af sig selv driver fremad, som den gør nu,« siger USA-ekspert Knut A. Magnussen i DNB Markets til E24.

Bedre tider i økonomien er i udgangspunktet en god ting, men det fører også gerne til højere renter.

»Underskuddet på statsfinanserne øges ganske meget og også mere, end vi har lagt til grund for vores analyser. det vil sandsynligt også lægge et vist pres på de lange renter,« siger Magnussen.

»Man må slet og ret hente flere penge i statsmarkedet fremover for at kunne finansiere underskuddet. Det kommer oven på den øgede vækst og inflationsforventningerne,« siger han.

Der er dog alligevel ikke tale om en overophedning af verdens største økonomi, mener økonomen.

»Der er en fare for det, og derfor skal man også med tiden sætte renten så meget op, at den virker disciplinerende på økonomien.«