Sommer på ejendomsmarked

Direktøren venter, at den markante vækst i Sjælsø vil fortsætte også i de kommende år.


Sjælsø

Gruppen deler ejendomsmarkedet i fire cykler - fire årstider. Sommerscenariet, hvor markedet ifølge direktøren

befinder sig for øjeblikket, er kendetegnet ved et stabilt højt niveau på markedet.


Ejendomme, der købes

i dag, sælges i et marked med stor omsætning og gevinsten er alene produktudviklings- og byggestyringsavance.


I forårsmarkedet

er der mulighed for en konjunkturgevinst, da ejendomme købt i dag sælges til højere priser.


I vinterscenariet

er der lav omsætning og svag konkurrence, men mulighed for at gøre attraktive køb og salg, når man har kapitalgrundlaget

i orden. Efterårsscenariet er det farligste.


Ejendomme der købes i dag sælges lavere og byggestyrings-og projektudviklingsavancen

kan blive spist op af konjunkturtab, hvis ikke der foretages hurtige salg.


- Det er svært at læse, om der bliver

fuldt drøn på eller bare drøn på i markedet, men det er ikke på vej ned, vurderer Ib Henrik Rønje.


-

Der er stor efterspørgsel på projekter - ikke blot fra virksomhedernes side, men også fra investorer, supplerer

direktør i Sjælsø Gruppen, Flemming Jensen.

Vokser markant

Sjælsø Gruppen er vokset markant siden

børsintroduktionen i 1998, og væksten ventes at fortsætte, understregede Ib Henrik Rønje på investormødet.

Siden 1997 er omsætningen firedoblet og nettoresultatet femdoblet. Omsætningen udgjorde i 2001 1,1 mia. kr. og nettoresultatet var

125,8 mio. kr.


- Med baggrund i eksisterende aftaler tror vi på fortsat vækst, fastslog han.


Det skyldes blandt

andet en etableret markedsposition, et gennemprøvet koncept, gode madarbejdere, gode markedsvilkår, en attraktiv projektportefølje

og flere konkrete forhandlinger om nye projekter.


I 2002 ventes resultatet før skat at blive 200-220 mio. kr., og omsætningen

ventes at nå 1,3 mia. kr. For det efterfølgende år ventes en stigning i aktivitet og resultat på 10-20 pct.

Det ordinære resultat i 2001 udgjorde 183,1 mio. kr.