Sønderjysk jobprojekt med etnisk brobygning

Ideen er, at der er en kontaktperson på arbejdspladsen, der skal hjælpe med den kulturelle del af integrationen - en såkaldt brobygger.

I Sønderjylland har man indset, at der er brug for en fast forbindelse over kulturkløften mellem danskere og ny-danskere.

Derfor har der nu i cirka et år kørt et storstilet projekt under navnet »Brobygger«. Projektet, der blandt andet er økonomisk støttet af den sociale sikringsstyrelse og flertallet af kommunerne i Sønderjyllands amt, har to hovedformål:

For det første får det en masse indvandrere i arbejde, og for det andet skal der indsamles bunker af både positive og negative erfaringer fra integrationsprocessen på arbejdspladserne. Projektet, der i alt løber over små tre år, virker konkret på den måde, at der ude på virksomhederne udpeges en person, der skal være en slags kontaktmand mellem de ansatte ny-danskere og resten af personalet.

Brobyggeren skal både hjælpe indvandrerne med at forstå den danske kultur, og de andre medarbejdere med at forstå indvandrerens udgangspunkt.