Sønderborg i ny alliance med højtuddannede

Læs mere
Fold sammen
Kun godt en måned efter at have indgået en alliance med det landsdækkende branchefællesskab, ITEK, har Center

for Erhvervsudvikling i Sønderborg fået yderligere to partnere på landsplan.


Det nye samarbejde med Civil-økonomerne,

CØ, og Inge-niørforeningen i Danmark, IDA, med sammenlagt godt 75.000 medlemmer skal ligesom ITEK-alliancen være

med til at sikre, at Sønderborg-området kan tiltrække og fastholde højtuddannet arbejdskraft, og at Syddansk

Universitet kan få studerende til de videregående uddannelser. Ud over at sikre de to foreninger et tættere netværk

i Sønderjylland skal alliancen være med til at højne økonomers og ingeniørers kvalifikationer på

tværs af fag-grænser til gavn for medarbejdere og virksomheder.


- Initiativet skal blandt andet understøtte

den handleplan, der skal synliggøre regionen over for resten af landet. I mange sammenhænge viser det sig jo, at netværksdannelser

og samarbejde på tværs er den rigtige metode, når det handler om regional udvikling, siger adm. direktør

Knud A. Sveistrup, CfE.


Direktør Vagn Jensen, Civil-økonomerne, oplyser, at det er hensigten, at 90 pct. af medlemmerne

har mindre end 50 km til det nærmeste mødested for civiløkonomer.


Center for Erhvervsudvikling står

bag en række initiativer for at udnytte den pæne koncentration af virksomheder inden for itek-erhvervene - IT, tele, elektronik

og kommunikation - i de syv kommuner i området. Hovedparten af de 75 virksomheder med 9500 medarbejdere, som arbejder med itek-produkter,

ligger således samlet. CfE er også centralt placeret i den jysk-fynske IT-satsning.