Socialt ansvar er en forretningsmæssig udfordring

I dag stiller omverdenen ikke bare krav til virksomhedens produkt, men også til f.eks. produktionsforhold, arbejdsvilkår

og markedsføringsetik. Kravene og forventningerne til at virksomhederne tager ansvar for sociale og etiske perspektiver er

blevet skærpet.Corporate Social Responsibility (CSR) er det begreb som bruges, når virksomheder påtager sig

et socialt ansvar, der ligger ud over det lovgivningsmæssige og ud over hvad man normalt kan forvente af virksomheden. Et begreb,

der har fået stor opmærksomhed og med tiden vil få stadig større forretningsmæssig betydning.I

medierne kan man læse, hvordan det er blevet en udfordring blandt specielt store og ofte globale virksomheder at tage del i

det sociale ansvar. Samtidig bliver virksomheder, der ikke opfattes som etiske, udsat for hård kritik og grundige undersøgelser.Flere

faktorer har bidraget til denne udvikling. Globalisering, afregulering og politiske forandringer medfører, at virksomheder

ofte bliver en bærende kraft bag tilvækst og samfundsmæssig, politisk og teknologisk udvikling. Dertil kommer en

øget bevidsthed blandt forbrugerne, samt meget aktive NGO-organisationer (Non-Governmental Organizations).N GO-organisationerne

er i dag kendetegnet ved at være dygtige til at kommunikere med og igennem medierne, og de har som udgangspunkt høj troværdighed

qua deres uafhængighed. NGOerne er leveringsdygtige i gangbare kontroversielle synspunkter og kritik at etiske forhold f.eks. omkring

virksomheders aktiviteter i udviklingslande. Synspunkter og debat som ofte forstærkes eller udbygges af politikere i en samfundsdebat,

som kræver symbolsager - eksempelvis om kritiske sociale eller etisk forhold hos en kendt virksomhed.Dette samspil er

en strategisk udfordring for mange virksomheder.For det første må virksomhederne forstå og deltage i den

løbende udvikling af nye krav og standarder. F.eks. kan slikproducenterne opleve, at de fremstilles som ansvarlige i den offentlige

fedmedebat og risikere derved at blive begrænset af nye normer og regler for markedsføring. På samme måde

kan virksomheder med produktion i eller import fra udviklingslande blive gjort ansvarlige for kritiske produktions- eller miljøforhold. Virksomhedens

ansvar går i dag langt ud over deres eget dørtrin.F or det andet er CSR nært koblet til virksomhedens

image. Der er en stigende tendens til, at virksomheder, som arbejder aktivt med CSR også karakteriseres som moderne og visionære,

mens de, der ikke beskæftiger sig med CSR, opfattes som konservative. Det har en klar strategisk betydning for virksomhedens

image i bred forstand. Overfor kunder, samarbejdspartnere, og ikke mindst medarbejdere. CSR er blevet et fast element i flere videregående

uddannelser, og det betyder at de nye generationer af medarbejdere har disse begreber og forretningsmæssige rationaler med i

bagagen, når de vælger arbejdsplads.For det tredje kan CSR have betydning for virksomhedens finansielle handlefrihed.

Flere og flere virksomheder søger finansiering på et globaliseret kapitalmarked, hvor der er stigende fokus på

socialt ansvar og god selskabsledelse som parametre i værdisættelsen af aktierne. Samtidig straffer finansmarkederne hurtigt

virksomheder som konstant udsættes for kritik af sociale eller etiske forhold.Dermed er der mange forhold som gør

det klart at CSR har forretningsmæssig betydning. Vejen frem handler ikke om hurtige markedsføringspoint, men om tydelig

adfærd og troværdig kommunikation