Snart slut med gods på skinner

07.12.04: Railion - det tidligere DSB Gods - er ved at opgive godstransport på skinner i Danmark. Afgifterne er for høje. Flere politikere vil hjælpe selskabet på fode, men trafikministeren vil ikke sænke afgifterne.

Snart slut med gods på skinner - 1
Det tidligere statsejede godsselskab DSB Gods - i dag Railion - er tæt på at dreje nøglen om i Danmark. Ifølge administrerende direktør Christian Thing er det blevet om ikke umuligt, så i hvert fald overordentligt svært at drive godstrafik på jernbanen i Danmark.

Afgifterne er simpelthen for høje.

»Hvis afgifterne for at passere Storebælt bliver ved at være på det nuværende niveau, så er der i første omgang trafikker, vi må skære væk. Det vil betyde, at vores virksomhed bliver fortsat mindre. Dertil kommer, at vores ejer nu forlanger, at Railion i Danmark skal til at give overskud, hvad selskabet ikke gør i dag,« siger Christian Thing.

Lige nu er der planer om at lukke betjeningen af Aalborg fra Fredericia. Og flere ruter er i kikkerten.

Trafikminister Flemming Hansen (K) har fået en henvendelse fra Railion, hvor Christian Thing anmoder om de samme storkunderabatter på Storebælt, som vognmændene kan opnå. Railion mener også, at selskabet betale for høje huslejer for sine terminaler i Høje Taastrup og Taulov ved Fredericia.

»Vi betaler høje huslejer til DSB som følge af den kontrakt, der blev lavet mellem Railion og DSB for nogle år siden. Der skete en bodeling, der ikke var særlig logisk, da DSB solgte DSB Gods,« mener Christian Thing.

Motorveje stopper til
I Folketinget er flere partier indstillede på at hjælpe Railion. Den radikale trafikordfører Martin Lidegaard er med i seneste trafikforlig. Han har talt med Railions administrerende direktør.

»Jeg mener, vi bør se på den kontrakt, der i sin tid blev lavet med Railion. Huslejen på godsterminalerne i Taulov og Høje Taastrup er høj, og så er jeg indstillet på at sænke afgiften på Storebælt for godstrafik på skinner og samtidig få dannet rammerne for en national godsstrategi. Det er ikke særlig smart, at vi mangler en sådan samtidig med, at vejene hele tiden bliver fyldt op med flere lastbiler,« siger Martin Lidegaard.

Også SF vil sænke afgifterne:

»I SF mener vi, det er direkte dumt, hvis trafikministeren ikke nedsætter taksten for gods på skinner under Storebælt. For det første er der klare miljøfordele ved at få mere gods over på skinner, og det får vi kun, hvis vi politisk giver det en hjælpende hånd nu. For det andet kan indtægterne fra godset på skinner på sigt nemt blive det samme, fordi mængden stiger. Det handler om godt købmandskab og sund fornuft. Alle ved jo, at Europas motorveje ikke kan klare flere lastbiler,« siger trafikordfører Poul Henrik Hedeboe.

»Betydelig rabat«
En nedsættelse sker dog ikke med hjælp fra den konservative trafikminister Flemming Hansen:

»Jeg ser ingen grund til at ændre på de relative priser mellem vej og bane på Storebæltsforbindelsen. Godstog får i forvejen en betydelig volumenrabat pr. passage over Storebælt, såfremt kapaciteten på godstogene udnyttes,« siger Flemming Hansen:

»Desuden indgår taksterne på Storebælt i en politisk aftale fra 1996, som Socialdemokraterne er del af. Derfor vil det undre mig, hvis socialdemokratiske politikere argumenterer for en nedsættelse af afgiften på Storebælt for gods på skinner.«

Det var i går ikke muligt at få en kommentar fra Socialdemokraternes trafikordfører Poul Andersen.