Snarlig afslutning på bitter strid

En bitter strid imellem bilværksteder og forsikringsselskaber er løst inden udgangen marts måned, når landets

forsikringsselskaber i deres interne skadeopgørelser begynder at bruge en ny type fakturaer, de såkaldte Autotaksfakturaer,

når de orienterer hinanden i skadessager. Den nye faktura bliver afprøvet i løbet af marts måned, og ifølge

Nils Suhr Andersen fra Den Danske Bilbranche under Dansk Industri vil den senest ved månedens udgang være i fuld drift.

Det er forrsikringsselskabernes brancheforening, Forsikring og Pension, som har udarbejdet den nye faktura, som kun vil indeholde

et be-grænset antal oplysninger om det arbejde, som et værksted har udført på en skadesramt bil. Det har

generet værkstederne og deres organisationer, at forsikringsselskaberne med denne praksis har kunnet få insiderviden om

deres individuelle aftaler om rabatter og lignende med andre selskaber, som har givet forsikringsselskaberne et tæt indblik

i værkstedernes prissætning.- Vi havde i efteråret nogle møder med repræsentanter fra forsikringsselskaberne,

og det fører nu til den nye faktura, hvor modpartens forsikringsselskab i en regressag kun vil få oplyst den samlede arbejdsløn,

den samlede pris på reservedele, prisen på lakering og så moms, siger Nils Suhr Andersen. - Dermed kan det andet

selskab ikke se, hvilke aftaler, der er indgået med det pågældende autoværksted om timepriser, eventuelle

rabatter på reservedele m.v. Sagen er tidligere omtalt bl.a. her i Erhvervsbladet, hvor værkstederne har beskyldt forsikringsselskaberne

for at kunne udnytte deres viden til at presse priser og til at udvælge de billigste og mest medgørlige værksteder

til at stå for reparation af forsikringsskaderne. Med den nye faktura er der lagt op til fred og ro på Auto Teknik Messen

2004 i Fredericia Messecenter i næste uge, hvor autobranchen er styrket, idet Dansk Automobilforhandler Forening for første

gang er med, endda i en fælles stand sammen med autobranchens øvrige organisationer.