SMV'er mangler patentforsikringer

Læs mere
Fold sammen
Danske virksomheder oplever i stigende grad, at de får krænket deres patentrettigheder.I løbet af en fem-årig

periode oplever mere end 60 pct. af dem, at det sker mellem en og fem gange, skønner Patent- og Varemærkestyrelsen.Den

eneste måde, en virksomhed kan forsvare sig mod en krænkelse af dens patenter, er ved at gennemføre en retssag

mod rettighedskrænkeren. En retssag, som let kan løbe op i adskillige millioner kroner.Det afholder ofte de små

og mellemstore virksomheder (SMV''er) fra at gå videre med sagen, fordi udgiften til en retssag vil dræne virksomheden

for økonomiske midler.Tanken om en dyr retssag kan derfor afholde SMV''erne fra at forske, udvikle og patentere nye produkter.

Simpelthen fordi de ikke har råd til at forsvare deres produkt, hvilket i sidste ende kan koste virksomhedens overlevelse.I

sidste ende er disse likviditetsbegrænsninger med til at hindre SMV''ernes adgang til forskningsresultater. Hvilket igen kan

føre til mindre innovation i samfundet, konkluderede en analyse fra Økonomi- og Erhvervsministeriet for nogle år

siden.En vej ud af dette er en patentforsikring, som dækker omkostningerne ved retssagerne. Men det danske marked for

patentforsikringer er ikke særlig modent samt uden erfaring og kompetence, hvilket betyder at ingen danske forsikringsselskaber

tilbyder en patentforsikring.

Høje præmier

Derfor er den eneste mulighed udenlandske selskaber.For virksomheder

i biotek-, it- og medicinalbranchen, de såkaldte højrisikogrupper, løber den årlige præmie nemt op

i flere hundrede tusinder kroner. Hertil skal lægges de udgifter, den enkelte virksomhed i forvejen har brugt på udvikling

og patentering af dens produkt.- Det er relativt billigt for at beskytte sine rettigheder. For ser man på de samlede patentomkostninger,

er det et forholdsvis begrænset beløb, siger forsikringsmægler og seniorpartner Bo Andresen fra forsikringsmæglervirksomheden

dahlberg assurance brokers a/s.dahlberg tilbyder gennem Lloyds i London som de eneste på det danske marked at forsikre

immaterielle rettigheder for eksempel patenter, design og varemærker.

Gavner de småSærligt små

virksomheder, som opererer på områder, hvor den teknologiske udvikling går meget stærkt, vil få gavn

af en patentforsikring.For de vil få bedre mulighed for at føre retssager mod eventuelle krænkere af deres

patenter og samtidig øge deres troværdighed og dermed værdien af deres virksomhed. Omvendt vil forsikringen også

kunne dække, hvis virksomheden uforvarende kommer til at krænke andres patenter og rettigheder.Det vil ifølge

førnævnte analyse på længere sigt være med til at udjævne nogle af ulighederne mellem store og

små virksomheder.Endnu har ingen danske virksomheder dog efter Bo Andresens viden tegnet en patentforsikring.Men

en del er igang med den proces, som kan føre til det. Denne proces kan tage helt op til halvandet år, fordi den omfatter

både virksomhedens patentstrategi og en vurdering af risikoen, virksomheden har for at få overtrådt sine rettigheder.

Fælles

EU-ordning
Internt i EU har man gennem de sidste par år arbejdet på en fælles patentforsikringsordning.For

det er nødvendigt at skabe så mange potentielle forsikringstagere blandt virksomhederne. Ellers kan det ikke betale sig

for forsikringsselskaberne at udbyde en patentforsikring.Arbejdet har ligget dødt i en rum tid, men fra dansk side har

man løbende presset på. Aktuelt forsøger man nu at få arbejdet genoptaget.- Det er vigtigt, at danske

virksomheder får mulighed for at forsikre sig. Derfor er vi i dialog med en række lande for at lægge et pres på EU-kommissionen,

siger kontorchef Anne Rejnhold Jørgensen fra Patent- og Varemærkestyrelsens internationale politiske kontor.Netop

det, at flere lande går sammen er ekstremt vigtigt, for rene nationale ordninger fungerer ikke.- Med en national ordning

er volumen meget begrænset. Forsikringen skal hvile i sig selv. Derfor er det vigtigt, at risikoen fordeles på så

mange forsikringstagere som muligt, understreger Anne Rejnhold Jørgensen.