Smv'er afventende overfor at søge EU-midler

Energipenge. EUs 7. rammeprogram indenfor energiforskning og innovation har afsat tilsammen 23 mia. kr. over de næste syv år. Der er over 3 mia. kr. at hente i forskningsmidler. Men de små og mellemstore virksomheder er afventende.

Danske virksomheder indenfor energiområdet og transport og innovation kan nu jagte EU-midler, efter at Ministerrådet har afsat knap 23 mia. kr. i de kommende syv år i EUs 7. rammeprogram. I alt har EUs ministerråd afsat 17,5 mia. kr. i de kommende syv år til forskning i energi. Derudover er der afsat 5,4 mia. kr. til ikke-teknologiske energiprojekter, som er et program for konkurrenceevne og innovation. Det handler blandt andet om at reducere CO2-udledning og om mere miljørigtige løsninger for eksempel på transportområdet.

-Der er nogle rigtig gode takter i det nye program. Dels har EU-kommissionen hævet det samlede beløb betragteligt, dels er det ikke længere kun et teknologiprogram om nano og bio. Det er godt, at Europa satser, hvor Europa er stærke i forvejen. For eksempel indenfor infrastruktur, transport og mindsket CO2-udledning er en god kombination, som vil involvere mange typer virksomheder, siger erhvervspolitisk chef Frank Laybourn, Foreningen af Rådgivende Ingeniører.

I år forventes det, at der vil blive bevilget omkring 2 mia. kr. til forskning indenfor energi og de øvrige ikke-teknologiske projekter, og der er særlige indsatsområder indenfor sænkning af CO2-udledning, brint og brændselsceller og 2.generationsbiobrændsler og alternative energikilder indenfor sol og vind. EU-kommissionen starter sin første runde om at finde ansøgere i nær fremtid.

EU afsætter som nævnt 17,5 mia. kr. over de følgende syv år. Det svarer til et forhøjet budget på 60 procent i forhold til det 6. rammeprogram. Forøgelsen af den årlige ramme vil dog ske gradvist, så de første udbud for forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter i 2007 har et samlet budget på svarende til 1,8 mia. kr. Herefter vil bevillingerne gradvist blive øget år efter år.

-Vi vil gerne med i EUs forskningsprojekter, men det skal være sammen med andre. Vi vil ikke gå ind som projektledere, og tage styringen i et EU-projekt, fordi det kræver mange ressourcer af os. Men det er en rigtig god mulighed, og vi har fået et par henvendelser, og dem vil vi forholde os konstruktivt til, siger professor Birgitte Kiær Ahring, Biocentrum DTU og medstifter af 2. generationsbrændselsfirmaet Biogasol.

Ifølge Frank Laybourn indtager SMVer en afventende holdning overfor det nye EU-program, selvom der er afsat et rekordhøje midler.

-Der er stadig en udfordring for den danske regering. Mange af de små og mellemstore virksomheder søger ikke EU-midlerne, da de ikke ser en fordel i at forske og innovere, fordi det går godt lige nu. Men på langt sigt er det nødvendigt at få de små og mellemstore virksomheden til at indse fordelene ved at forske, siger Frank Laybourn.

Under det tidligere 6. rammeprogram opnåede danske virksomheder en gennemsnitlig andel på 5,4 procent af det samlede beløb indenfor rammeprogrammet. Regeringen ønsker imidlertid, at den danske andel øges til syv procent. Da Danmark betaler omkring to procent af EU-budgettet, er der netto tale om, at danske virksomheder henter flere penge til energiforskning, end regeringen betaler til EUs kasse.

Internet-portal på vejDe første indkaldelser til projektforslag er på vej og Energistyrelsen opretter en portal, hvor det er muligt for virksomhederne at følge udviklingen i energidelen under det 7. rammeprogram og kunne følge udviklingen i de nye europæiske teknologiplatforme, der kommer til at spille en central rolle i rammeprogrammet.