Små virksomheder halter i Øresundsregionen

Årets Øresundsindeks fra Dansk Erhverv og Øresunds Industri- og Handelskammeret viser, at det går rigtig godt med integrationen over Sundet.

Bag de pæne tal viser det sig imidlertid, at mange især mindre virksomheder i regionen stadig oplever barrierer, der begrænser deres aktiviteter på tværs af Øresund.

Øresundsindekset for 2007 viser, at integrationen nu er over 2/3 af fuld integration. Det er primært arbejdsmarkedet, der driver integrationen frem, men samtidig viser vores undersøgelse, at det også er på arbejdsmarkedet, virksomhederne oplever de største problemer.

I deres bestræbelser på at ansætte personer på tværs af Øresund støder mange virksomheder på en række regler, der gør processen besværlig.

De virksomheder, der har bidraget til dette års Øresundsindeks, fremhæver selv de forskellige arbejdsmarkeds- og skatteregler som de største barrierer for at rekruttere medarbejde i hele Øresundsregionen.

Små virksomheder har simpelthen ikke ressourcer til at overskue de forskellige arbejdsmarkedsregler, manglende samordning af jobformidling og uens skatteregler.

Konsekvensen af de to landes forskellige regelsæt er, at danske virksomheder har svært ved at rekruttere den nødvendige arbejdskraft.

Kun hver fjerde danske virksomhed på Sjælland søger efter medarbejdere i Sverige.

En ensretning af ansættelsesregler samt af reglerne for beskatning af personer, der arbejder på begge sider af Øresund, vil være en kæmpe gevinst for de mindre svenske og danske virksomheder.

For potentialet er absolut til stede: 1/3 af de små virksomheder ønsker at være mere aktive på tværs af Sundet, mens realiteten er, at kun 10 procent i dag reelt er aktive på tværs af Sundet.