Små indgreb kan redde virksomheden fra brand

Sluk kaffemaskinen når den ikke bliver brugt og fjern brandbart affald. Rigtigt mange små og mellemstore virksomheder

kan med få og enkle midler gøre mere for at forebygge skader, og derved muligheden for at spare penge på deres

præmier i fremtiden.Sådan lyder budskabet fra chefingeniør i Topdanmark Jørgen Larsen.Han er

leder af Topdanmarks udstillings- og uddannelsescenter, der hvert år laver kurser i skadeforebyggelse for en bred vifte af virksomheder.-

Langt de fleste skader, som opstår i virksomhederne, sker på grund af menneskelige fejl, svigt og ubetænksomhed.

Hovedparten af disse skader kan forhindres ved adfærdsændringer, som det stort set ikke koster noget af gennemføre,

siger Jørgen Larsen.- Vi siger ofte, at 75 pct. af skadesforebyggelsen er en gratis risikoforbedring, som kan gennemføres

uden de store problemer. Resten kræver mere tid og måske nogle investeringer. Eksempelvis i en brandalarm, siger Jørgen

Larsen.

Små indgreb

Han fremhæver en række områder, hvor mange af de små og mellemstore virksomheder

kan sætte ind for at nedsætte deres risiko for skader.Det er nogle forholdsvis små indgreb, der til gengæld

kan gøre forskellen mellem en lille brandskade og den helt store katastrofe, påpeger Jørgen Larsen.l Det

drejer sig blandt andet om god orden, ryddelighed og en fornuftig affaldshåndtering.l Ligeledes er det vigtigt med korrekte

elinstallationer, der termograferes og vedligeholdes, så chancen for kortslutninger mindskes.l Og ikke mindst at alle

elektroniske apparater som kaffemaskiner, kogeplader osv. sikres med et tænd- og slukur.Hertil kommer, at et emne som

varmt arbejde ligeledes skaber en del problemer.- De fleste virksomheder får fremmede håndværkere ind til

at udføre et eller andet arbejde. Men det er de færreste virksomheder, som har nogle regler for, hvordan håndværkerne

skal opføre sig, siger Jørgen Larsen.- Det er et stort problem. Der er jo ikke noget mere kedeligt end at få

en tagdækker til at brænde ens virksomhed ned, siger Jørgen Larsen.En katastrofe3

I lighed med flere

andre forsikringsselskaber understreger Topdanmark, at det i de fleste tilfælde er katastrofe for virksomhederne, hvis de får

en brandskade, der er så stor at de må lukke ned i kortere eller længere tid.En meget stor del af de virksomheder

ender efterfølgende med at dreje nøgle om, fordi deres kunder er forsvundet, når de endelig har fået udbedret

deres skader.Vejen frem er derfor kurser, undervisning og en øget bevidsthed om skadesforebyggelse hos virksomhederne.Og

budskabet skal ikke bare nå ind til virksomhedsejeren selv.Det er mindst lige så vigtigt, at medarbejderne på

gulvet forstår alvoren.- De fleste virksomheder vil i dag gerne fortælle deres kunder, at de har sikkerhed for deres

leverancer. Men hvordan kan de fortælle det, når de ikke styr på deres egen risiko, siger Jørgen Larsen.-

En god logistik er ikke meget værd, hvis varerne ikke er der, når de skal leveres på grund af en brand eller et

tyveri, siger Jørgen Larsen.