Små benzinstationer bukker under

Brancheforandring. Der er lukket netto 131 benzinstationer i 2005. Men det dækker over, at nye store supermarkeder med dyr benzin skyder op langs med motorvejene, og at ubemandede benzinstationer med billig benzin overlever i lokalmiljøerne.

Priskrigen på benzin og diesel sætter også sine spor i antallet af tankstationer. Antallet af tankstationer, som har måttet lukke i løbet af 2005, er 131. I 2004 var der i alt 2165 tankstationer i Danmark, i den nye årsberetning fra Oliebranchen i 2005, er antallet faldet til 2034. Den tre år lange priskrig på benzinmarkedet har mindsket indtjeningsmulighederne for de mindre, typisk forhandlerejede og bemandede stationer. I markedstallene for ubemandede og bemandede stationer fremgår det af oliebranchens årsberetning, at ud af de 131 lukninger sidste år, er de 122 bemandede tankstationer, mens ni er ubemandede.

- Vi ser en polarisering af benzinmarkedet. Vi ser store bemandede tankstationer skyde op ved motorvejene med lange åbningstider, hvor det handler om bekvemmelighed for trafikanterne og ikke om, hvorvidt benzinen er billig eller hvad en sodavand koster. Og så den anden type - den ubemandede tankstation i nærmiljøet, hvor det handler om billig benzin. Så markedet fortsætter ikke kun med at se de ubemandede stationer vinde markedsandele på bekostning af de bemandede, siger kommunikationschef Lene Bonde, OK benzin.

Men overordnet set fortsætter tendensen med, at forhandlerejede, bemandede stationer lukker på bekostning af ubemandede og så de nye store supermarkeder. Samtidig sker der det, at mange danskere vælger at flytte ind til byområderne. Det gør, at en række af de lokale stationer ikke har økonomisk grundlag for at fortsætte.

Skærpede miljøkrav en trusselLene Bonde fra OK Benzin understreger, at det ikke kun er pris-krigen på benzin og diesel, der er årsagen til de mange lukninger af de lokale stationer. De skærpede miljøkrav fra lovgivningens side spiller også en rolle.

261 tankstationer er tilmeldt oliebranchens miljøpulje og har valgt at lukke deres tankstation. Disse stationer har i skrivende stund lukket og slukket og solgte ifølge årsberetningen fra oliebranchen i gennemsnit under 500.000 liter benzin om året. Mod at lukke ned, bliver grunden hvor tankstationen ligger renset gratis for ejeren med midler fra oliebranchens miljøpulje.

- Mange af de stationer kan ganske enkelt ikke bære at foretage miljøinvesteringer. Så er det bedre for ejeren at søge miljøpuljen, og finde ud af om grunden, som stationen ligger på, er forurenet eller ej. Og hvis den er forurenet - få den renset uden omkostninger og stå tilbage med en forretning og en grund, der ikke er forurenet. Fordi en lukket tankstation, der ligger på en forurenet grund, er usælgelig, siger Lene Bonde.

De lovpligtige miljøinvesteringer, som skal sikre mod udslip af benzin og diesel på tankstationer koster flere hundrede tusinde kroner. Oliebranchens boreundersøgelser viser, at halvdelen af grundene, der er tilmeldt miljøpuljen, kun er ubetydeligt eller mindre forurenet. Mens den anden halvdel er moderat eller stærkt forurenet.