Slut med servicejob til ældre ledige

Regeringen smækker pengekassen i for den såkaldte servicejob-ordning for ældre ledige, skriver LOs nyhedsbrev Udspil i dag.

Nyhedsbrevet erfarer, at regeringen i løbet af kort tid forventer at fremsætte forslag i Folketinget om at ophæve den to år gamle forsøgsordning og derved spare ca. 700 mio. kr.

Ordningen giver stat, amter og kommuner samt humanitære organisationer mulighed for at få tilskud til at ansætte langtidsledige, der er fyldt 48 år, i servicejob. Tilskuddet er årligt 100.000 kr. pr. helårsstilling.

Ifølge den nuværende aftale skulle ordningen løbe til udgangen af 2002, og LOs næstformand, Tine Aurvig Brøndum, beklager, at regeringen vil ødelægge en ordning, der er i sin vorden og indtil i dag har hjulpet tusindvis af ældre ledige ind på arbejdsmarkedet.

Ritzau