Slut med monopolet

Læs mere
Fold sammen
Som det sidste land i Europa opgiver Danmark nu statsmonopolet på bilsyn. Fra 1. september i år kan bilejere få

omsynet deres biler på godkendte bilværksteder, og fra nyt-år kan selve synet foregå hos andre godkendte virksomheder

end Statens Bilinspektorat (SBI). Herefter vil staten hurtigst muligt sælge SBI.Regeringen vil samtidig indføre

et loft over priserne på syn og omsyn frem til udgangen af 2006. Indtil da må priserne ikke stige over 2002-niveau.Med

beslutningen om at sælge Statens Bilinspektion er regeringen kommet et lille skridt videre i bestræbelserne på at

bryde de store statslige monopoler. Der er kommet konkurrence på jernbanen, busserne er privatiseret , fjernsynet har fået

konkurrence og på en lang række områder er konkurrencen øget de seneste år.Bekæmpelsen

af monopolerne er en helt rigtig vej at følge. Historien viser med al tydelighed, at monopoler hurtigt sander til og bliver

ineffektive, fordi de ikke kan udfordres af andre.Taberne er borgerne, der alt for ofte må betale alt for dyrt for al

for dårlig service, når de er tvunget til at bruge monopolet.Når det gælder privatiseringen af Statens

Bilinspektorat er det på høje tid, at det sker. SBI har i mange år været en økonomisk pengemaskine

for staten, fordi man uhindret har kunnet tage alt for høje priser for syn og omsyn. Med den nye konkurrence på området

ser det ud til, at priserne på syn og omsyn kan falde de kommende år.Den øgede konkurrence kan få kritikere

til frygte, at kvaliteten af de fremtidige bilsyn vil blive forringet. Men med tilstrækkelig god kontrol og klare regler er

frygten helt ubegrundet.Det er naturligvis nødvendigt at have et betryggende tilsyn med de biler, der kører rundt

på vores vej - ikke mindst fordi bilparkens alder er ganske høj på grund af de høje registreringsafgifter.

Det vil monopolbruddet ikke ændre på.Regeringen må fortsætte kampen for at bryde monopoler - men ikke

kun i den offentlige sektor. Arlas totale dominans på det danske mejeri-marked er et godt eksempel på, at monopoler også

stortrives i den private sektor.Kampen bør stå på begge fronter til gavn for borgerne og samfundet. dalgas