Slut med at få kartofler i udvalg

Kontaktudvalget for Kartofler, der hører under Fødevareministeriet, er et at de udvalg, som forsvinder. Men formand og sektorchef i Plantedirektoratet Paul Regenberg mener ikke, det er overflødigt.

Syv skarpe

Hvorfor var det nødvendigt at oprette Kontakudvalget for Kartofler?

»Plantedirektoratet har et behov for at kunne høre kartoffelavlerne i forbindelse med nye regler og i forbindelse med forvaltningen på området. Avlerne har altid en lang række spørgsmål i den forbindelse, som de så får mulighed for at stille i udvalget.«

Får vi så dårligere kartofler nu?

»Nej, det gør vi ikke. Kontrollen vil være den samme, og den kommunikation, som foregik i udvalget, vil selvfølgelig fortsætte.«

Har det været et overflødigt udvalg?

»Nej, jeg vil ikke betegne vores behov for kommunikation som overflødigt.«

Hvilke »sejre« har I haft i udvalget?

»Der er en sygdom, som hedder kartoflens ringbakteriose. Den er stærkt skadelig og meget smitsom. Vi har næsten fået udryddet den her sygdom, og det skyldes arbejdet i udvalget.«

Er den her sygdom farlig for forbrugerne?

»Nej, men den er farlig for udbyttet. Den går ud over kartoflens sundhed.«

Har I været med til at forhindre nogle sygdomme, der kan være farlige for forbrugerne?

»Nej, for det beskæftiger vi os slet ikke med. Det er kun avlen, vi kigger på.«

Er der ikke andre instanser under Fødevareministeriet, der kan varetage udvalgets opgave?

»Selve kontrolområdet ligger i Plantedirektoratet, og vi har ekspertisen på området. Men vi vil nok overveje at slå kartoflerne sammen med de andre afgrøder. Kartoflerne har haft deres eget udvalg, fordi det er en meget speciel afgrøde.«