Slut med dansk miljø-pral

Det er slut med en miljøpolitik, som tvinger virksomheder til at flytte produktionen til udlandet. Vel skal vi være foran

på miljøområdet, men det gør ikke noget, at vi kan se nr. to på cykelstien, mener miljøminister

Hans Christian Schmidt (V).


Gangen uden for miljøministerens kontor summer af aktivitet onsdag formiddag, mens ErhvervsBladets

udsendte tålmodigt venter på at slippe ind.


Landbrugsrådets top er på vej ud til elevatoren, mens embedsmænd

i en lind strøm smutter ind og ud af døren, samtidig med at de hviskende diskuterer de seneste henvendelser fra organisationer,

som vil have klar besked om, hvad ministeren egentlig har gang i.


Siden den 48-årige tidligere viceskoleinspektør

fra Vojens, Hans Christian Schmidt, satte sig tilrette i ministerstolen med udsigt til Højbro Plads i det indre København,

er det gået stærkt.


Fra at hedde Miljø- og Energiministeriet er ministeriet skrumpet ind til at hedde Miljøministeriet.

Energi-delen er overført til Økonomi-og Erhvervsministeriet. En række råd og nævn er blevet skåret

væk, og store dele af den internationale miljøbistand er rykket over i Udenrigsministeriet og delvist sparet væk.

Og dagen før vi møder Hans Christian Schmidt, er der blevet sat navn på de første af de 122 fuldtidsstillinger,

som skal skæres i Miljøstyrelsen.

Ikke behov for pral

"Anti-miljøpolitik" og "tab af dansk

omdømme i udlandet" er blot nogle af de betegnelser, der er blevet hæftet på regeringens ny miljøpolitiske linje.

Men det preller helt af på Hans Christian Schmidt, som mener, at kritikken er alt for ukonkret.


- Jeg har ikke noget behov

for at prale af, hvad jeg laver. Jeg tillader mig at mene, at miljøet har større interesse for mig, end om jeg kan holde de

rigtige taler på de rigtige tidspunkter og fortælle, hvor god Danmark er, siger Hans Christian Schmidt med slet skjult

adresse til sin forgænger, Svend Auken (S).


Hans Christian Schmidt mener ikke, at man kan tale om modstridende holdninger

til miljø. I stedet er tale om to fløje, den selvhøjtidelige fløj og så hans egen, mere folkelige

fløj.


- Man skal lade være med at tage sig selv så højtideligt, at man mener, at man har patent på

at være et rigtigt miljømenneske. Det giver store kløfter ud til befolkningen. Det er svært at forstå,

at man skulle have den rigtige miljøholdning, bare fordi man har læst noget eller har været de rigtige steder,

siger Hans Christian Schmidt, der selv mener, at han har en helt anden, uakademisk tilgang til miljøpolitikken.


- Jeg

ved ikke, om vi før har haft en miljøminister, der er vokset op i pagt med naturen. Det er jeg. Jeg har boet derude

hele min ungdom og barndom, siger Hans Christian Schmidt, der er født i landsbyen Nustrup ved Vojens i Sønderjylland.


Mest

miljø for pengene

Kursskiftet i miljøpolitikken handler dog ikke kun om, hvor miljøministre har trådt deres

barnesko. Indholdsmæssigt er der også tale om et klart skifte.


Mest miljø for pengene er fremover ledetråden.

Sådan har det ikke været indtil nu, mener Hans Christian Schmidt.


- Vi skal til at overveje, hvorvidt et indgreb

hjælper miljøet, og hvad de økonomiske konsekvenser er, inden indgrebet bliver vedtaget, i stedet for bare at

beslutte noget for at profilere os selv og så bagefter finde ud af, at det gik helt galt, fastslår Hans Christian Schmidt.


Især

virksomhederne vil kunne mærke Hans Christian Schmidts nye linje.


- Erhvervsvirksomhederne vil opleve, at vel skal vi være

foran, men vi skal tage skyldig hensyn til virksomhederne. Jeg vil ikke acceptere, at danske arbejdspladser flytter til udlandet,

fordi jeg sidder og laver en bekendtgørelse, der betyder, at Danmark er langt foran resten af verden, siger Schmidt.


-

Når jeg f.eks. skal udarbejde den nye bekendtgørelse om drivhusgasser, så ser jeg på, hvad de andre lande

gør, og hvor de ligger. Vi skal sørge for at være foran, men vi skal ikke tabe danske arbejdspladser på

det. Selvom man er i front, gør det ikke noget, at man kan se nr. to på cykelstien, siger Hans Christian Schmidt.
du skruer ned for ambitionsniveauet?


- Nej, jeg lægger ikke en dæmper på ambitionsniveauet. Mit ambitionsniveau er

højere, nemlig at vi skal have en balance mellem så meget miljø som muligt, uden at det går ud over arbejdspladserne

i Danmark, siger Hans Christian Schmidt.


- Vi skal blive ved med at gøre noget for miljøet i Danmark, men noget

af det er mere for at minde os selv om, at det er et problem, vi skal tage alvorligt. Det vigtige for miljøet globalt set er,

at vi får størst mulige miljøforbedringer for de penge vi bruger.


Hvordan hænger det sammen med, at

regeringen skærer i miljøbistanden?


- Nu er det sådan, at vi ikke skærer i miljøbistanden til

Østeuropa, som ligger under mit ministerium. En del af pengene er sat hen på en særlig konto, mens vi gennemgår

hele øststøtten, men indtil videre er der afsat to mia. kr. årligt i de kommende år. Så er det rigtigt,

at en del af den internationale bistand er overført til Udenrigsministeriet. Hvordan udenrigsministeren vælger at bruge

sine penge, skal miljøministeren ikke kommentere, siger Hans Christian Schmidt.

Op mod kommunerneOgså når

det gælder mere dagligdags områder som miljøtilsynet, vil virksomhederne kunne mærke et kursskifte, lover

Hans Christian Schmidt.


I dag ligger en stor del af miljøtilsynet med virksomhederne ude i amterne og kommunerne. Og der

skal det blive liggende. Men det kan sagtens lade sig gøre at gøre miljøtilsynet i amter og kommuner mere ensartet

og gennemskueligt for virksomhederne - også uden at rokke ved kommunernes selvbestemmelse, mener miljøministeren.


-

Det afgørende er, at jeg som minister tør tage debatterne med kommunerne og amterne, når jeg laver en aftale med

dem, siger Hans Christian Schmidt, der netop har nedsat et udvalg, der skal kulegrave det kommunale affaldsområde.


Også

det kommunale og amtslige miljøtilsyn og de meget forskelligartede gebyrer for miljøtilsyn vil blive sat under lup.

Ministeren har allerede haft møder med KL og Amtsrådsforeningen, og flere møder er på vej.


Gebyrerne

for miljøtilsyn er et af punkterne på dagsordenen. I dag varierer gebyrerne voldsomt fra kommune til kommune.


-

Jeg har sagt til kommunerne, at vi skal have gennemgået gebyrstrukturerne grundigt. Jeg er også meget optaget af, at de

mindre kommuner går sammen i driftsfællesskaber om at lave miljøtilsyn. Jeg frygter, at nogle af de mindre kommuner

er for små til at klare opgaven. Vi skal også have en diskussion af, om fordelingen af miljøtilsynene mellem amt

og kommuner nu også er helt rigtig, eller om der er behov for at flytte rundt på fordelingen, siger Hans Christian Schmidt.


Han

opfordrer også kommunerne til at prioritere anderledes, når det gælder tilsynet med virksomhederne.


- Kommunerne

skal være mere selektive og holde øje med de brådne kar. Hvorfor kritisere og genere et helt erhvervsliv, når

man i virkeligheden burde tage en lille gruppe ud?


- Jeg vil ikke sidde og se på, at virksomheder overhører det

ene påbud efter det andet. Mange virksomheder har en høj miljøbevisthed, men desværre kender jeg også

en gruppe, som ikke har. Derfor må kommunerne - og virksomhederne selv -sørge for at få ryddet op i rækkerne,

siger Hans Christian Schmidt.