Sløv tinglysning koster boligejerne store tab

Lange køer for at få foretaget en helt enkel tinglysning. Det er der stadig ved flere af landets byretter, og det koster boligejere masser af penge.

Sløv tinglysning koster boligejerne store tab - 1
Tingbogregistreringen skal overgå til edb for at gøre den mere effektiv, men et boom i antallet af låneomlægninger har alligevel skabt ventetid flere steder. Arkivfoto: Søren Steffen Fold sammen
Læs mere
Økonomiske tab på flere tusinde kroner i forbindelse med bolighandler og låneomlægninger.

Det lider mange danskere fortsat, fordi flere af landets restskredse endnu ikke kan opfylde lovens krav om, at en tinglysning skal ske inden for ti dage.

For tiden er der problemer med at overholde fristen på de ti dage i både Lyngby, Hillerød, Odense, Hjørring og Nyborg ligesom ventetiden med mellemrum også hopper over over de tilladte ti dage andre steder.

Det sker til trods for, at der igen og igen er blevet peget på dette problem, og både ejendomsmæglere, advokater, banker, realkredit og mange andre har raset mod de lange ventetider i tingslysningssystemet i årevis.

Vicedirektør Henrik Hasseris fra Domstolsstyrelsen, har det overordnede ansvar for tinglysningen ved landets 82 byretter, og han mener generelt, at det går godt med tinglysningen, som i snit for hele landet tager fire dage.

»Det er meget bedre end før, men et mindre antal byretter især i Nordsjælland og på Fyn har uacceptabelt lange ventetider,« siger han.

Han siger dog, at det er »helt utroligt,« at det flere steder endnu ikke er lykkedes at få ventetiderne under de ti dage, trods indsats med ambulancetjeneste, moderne edb-teknik, vikarhjælp og meget andet.

Kommunikationschef hos Home, Preben Angelo, siger, at en overskridelse af tidsfristen på bare ti dage meget hurtigt kan påføre køber og sælger ekstra omkostninger på 4.000 kr. i forbindelse med en bolighandel.

»Det er helt uacceptabelt. Det er urimeligt, at købere og sælgere skal bære udgifter, som det danske retsvæsen er årsag til,« siger Preben Angelo.

Omkostningerne ved en langsom tinglysningstid består af tre elementer.

For køber betyder det, at der skal tegnes fastkursaftale for en længere periode. Også garantien for købesummen skal stilles over en længere periode. For sælger betyder lang tinglysningstid, at der må ventes flere dage på penge fra boligsalget til at indfri gæld med.

»Så ved en typisk handel med en bolig til 1,5 mio. kr. kan der let blive mistet 10.000 kr. som følge af dette,« siger Preben Angelo.