Slanket Semco Maritime klar vækst

Læs mere
Fold sammen
Efter frasalg af marineaktiviteterne i Odense sidst i 2003 fremstår Semco Maritime A/S med hovedsæde i Esbjerg nu som

en slanket og mere fokuseret virksomhed, der er parat til at udnytte mulighederne i olie- og gas-sektoren i Nordsøen og på

de internationale markeder.Selskabet øgede i fjor omsætningen med næsten 60 mio. kroner til 682 mio. kroner

båret af offshore-aktiviteterne i Engineering & Contracting, der gik frem fra 304,1 til 428,0 mio. kroner.Inklusive

datterselskaber i Norge, England og USA nåede koncernen en omsætning på 974 mio. kroner mod 1064 mio. kroner året

før.

Rimelig indtjening

Tilbagegangen i omsætning skyldes hovedsageligt frasalg af et selskab i Norge, Semco

Technology AS, med 46 ansatte og en omsætning på ca. 85 mio. kroner 1. januar 2003 samt nedgang i tavleproduktion til

skibe og marineservice.- Vi har i alle årene tjent rimelig godt på vore olie- og gas-opgaver, mens vi i de senere

år har tabt på marineaktiviteterne, der er et presset marked, fordi kunderne efterhånden befinder sig i Fjernøsten.

På grund af bevægelsen i marinemarkedet er det ikke længere et kerneområde for os, siger adm. direktør

Jan E. Hansen.

Øget offshoreeksportPå offshoreområdet har eksportandelen nået 40 pct., og Semco

Maritime satser på at hente halvdelen af omsætningen uden for den danske sektor i Nordsøen.Selskabet har

aktuelle projekter inden for rigopbygning, rørledninger, el, instrumentering, kommunikation og brandbekæmpelsesudstyr

i Egypten, Iran og Singapore.- Vores eksport skal op på at udgøre 50 pct., og derfor har vi i januar åbnet

et salgskontor i Houston i Texas, idet langt hovedparten af verdens rigejere har base der, siger Jan E. Hansen.Semco Maritime

har dog fortsat meget at gøre i Nordsøen, hvor selskabet har op mod 300 ansatte beskæftiget på rammekontrakter

med DONG, Mærsk og Amerada Hess med Mærsk som den klart største kunde. Til april kommer riggen Mærsk Enhancer

til Esbjerg Havn, hvor den skal ombygges i et samarbejde med Esbjerg Oilfield Services A/S.Ud over olie og gas er elværker

til så fjerne markeder som El Salvador, Panama og Pakistan et af de pænt store forretningsområder. De leveres i

et samarbejde med MAN B&W.

Frasalg i OdenseIsær frasalget pr. 1. november 2003 af de to forretningsenheder i

Odense, Tavler med 80 ansatte og Marine Service med ca. 130 ansatte, med en samlet omsætning på 140 mio. kroner til svenske

Callenberg Group AB vil betyde lavere omsætning i år.De to marinebaserede divisioner har på grund af frasalg

og det vigende marked mistet godt 80 mio. kroner i omsætning i 2003.Semco Maritime venter en omsætning i niveauet

390-420 mio. kroner i år på sine danske aktiviteter, uden at indtjeningen dog ventes at dale.Den er i forvejen

forbedret med over 100 mio. kroner i forhold til katastrofeåret 2000, da underskuddet nåede over 85 mio. kroner.Datterselskaberne

gav i fjor et underskud på 8,1 mio. kroner, men deres resultat ventes forbedret i år.Koncernomsætningen ventes

at passere 600 mio. kroner med de udenlandske datterselskaber, hvoraf selskaberne i Stavanger fylder mest.Semco Maritime indgår

i C.W. Obel-koncernen.