Slagterifusion skal vurderes

Fusionen må ikke gennemføres, før den er godkendt af konkurrencemyndighederne i Danmark, meddelte Konkurrencestyrelsen torsdag.


Konkurrencestyrelsen

skal inden fire uger vurdere, om den planlagte fusion skaber eller styrker en dominerende stilling på et område, der

kan føre til, at den effektive konkurrence begrænses. Den anmeldte fusion består af sammenlægning af Danish

Crown og Steff-Houlberg med Danish Crown som det fortsættende selskab, der bliver et af de største slagteriselskaber

i Europa.