Skydevåben hører ikke hjemme i fly

Informationschef i Statens Luftfartsvæsen (SLV), Thorbjørn Ancker er betænkelig ved de amerikanske myndigheders påbud om, at der skal være bevæbnede sikkerhedsfolk i fly i amerikansk luftrum.

Synes I, det er en god idé at have bevæbnede vagter om bord på udvalgte flyafgange til USA?

»Både ja og nej. På den ene side kan der være ræson i det, hvis der er en reel risiko, som baserer sig på en trusselsvurdering fra myndighedernes side. På den anden side er vores grundholdning, at skydevåben ikke hører hjemme på fly. En flykabine i ti kilometers højde er nærmest det dårligst tænkelige sted for at udkæmpe en kamp med håndvåben. Der er tale om en trykkabine, og en kugle kan påføre betydelige skader på flyet, som kan få alvorlige konsekvenser.«Hvordan mener I, at de danske luftfartsselskaber bør reagere på påbuddet fra de amerikanske myndigheder?

»Det mener vi ikke noget om endnu. SLV råder ikke over bevæbnede sikkerhedsvagter, så vi har aftalt møder med politiet i næste uge, hvor vi vil vurdere i hvilket omfang, vi kan efterkomme det amerikanske ønske. Måske er der en mulighed for, at vi kan lave nogle kompenserende foranstaltninger, så amerikanerne kan acceptere, at vi ikke har bevæbnede vagter med.«Bør der være forskel i sikkerheden om bord på fly, der flyver til USA, og fly der flyver til andre destinationer?

»Vores holdning er, at sikkerheden altid skal være så tæt på 100 procent, som overhovedet muligt. Men som suveræn nation, kan amerikanerne selv afgøre, hvilke krav de stiller i deres luftrum. Så vi bliver nødt til at forholde os til deres ønske.«Er der indført særlige foranstaltninger for at øge flysikkerheden på danske fly siden terrorangrebene?

»Vi følger de sikkerhedsforanstaltninger, som man er blevet enige om i EU. En ny EU-forordning, som trådte i kraft 1. januar 2003 strammer op på flysikkerheden på en lang række områder. Man har bl.a. indført 100 procent security-tjek af både passagerer og bagage på indenrigs- og udenrigsruter. Fra januar i år indføres der også security-tjek af egne ansatte i lufthavnene, og på en række flyruter er cockpit-dørene nu aflåst. Dertil kommer en lang række tiltag, som er fortrolige. Det er politiet, som vurderer, om den øjeblikkelige trusselssituation kræver supplerende foranstaltninger.«