Skuden vendt for J. Lauritzen

Det tidligere kriseramte rederi J. Lauritzen fik i 2003 et overskud på 449 mio. kroner. I år ventes det dobbelte.

Læs mere
Fold sammen
Oven på fem års grimme underskud er rederiet J. Lauritzen A/S for alvor kommet ind i smult vande. Ud af en omsætning på seks mia. kr. fik selskabet sidste år et overskud før skat på 273 mio. kroner.

»Der har været et meget stærkt marked for bulkskibe. Markedet er blevet betydeligt bedre, end vi forventede,«, siger adm. direktør Torben Janholt.

I 2003 blev der et overskud efter skat på 449 mio. kroner, fordi de tidligere års tab bliver skattemæssigt aktiveret.

Torben Janholt venter for i år en væsentlig bedre indtjening.

»I heldigste fald kan det nærme sig én miliard kroner på bundlinien,« skønner han.

Lauritzens bulkskibe og stigningerne i lastraterne var den væsentligste årsag til fremgangen, mens køleskibene også gav en god indtjening. Til gengæld kneb det med gasskibene i Lauritzen Kosan, der gav et underskud før skat på 54 mio. kroner. Men det var en væsentlig forbedring i forhold til 2002, da gasaktiviteterne gav et minus på 187 mio. kroenr.

»Alle vores forretningsområder gik godt. Vi har flaget vores små gasbåde ud,« siger Torben Janholt.

Lauritzen skiftede sidste år de knap 30 gasbåde fra Dansk Internationalt Skibsregister til britisk flag med indregistrering på skatteøen Man. Besætningerne er helt og holdent filippinske, efter officererne også er skiftet ud.

»Det er trist, men jeg kan glæde mig over, at dansk navigatørforening har rost os for den måde, vi har gjort det på,« siger direktøren.

Flåden af bulkcarriers består af 80 både, hvoraf Lauritzen ejer 10 skibe. Selskabet havde ved udgangen af 2003 1.000 medarbejdere.