Skilsmisser gør kvinder til millionærer

Over halvdelen af engelske millionærer vil i en ikke fjern fremtid være millionærer efter skilsmisser. I Danmark er nye regler på vej.

Skilsmisser er oftest triste, men når tårerne er visket bort kan det blive en guldgrube for nogle - i hvert fald i England.

Tidsskriftet Penge & Privatøkonomi skriver i dag, at 53 pct. af de engelske millionærer i 2020 vil være kvinder. Undersøgelsen er baseret på input fra det engelske Centre for Economics and Business Research og BBC, og det er især økonomiske forlig ved skilsmisser, der gør kvinderne rige.

Den, trods alt, positive konsekvens af en skilsmisse fra en velhaver er kendt stof fra mange amerikanske film og avis-beretninger fra USA, men udviklingen breder sig tilsyneladende også til England. I Danmark kører vi, som sædvanlig, på et helt andet niveau - om end ændringer er på vej.

I Danmark skal "rimelige" pensionsordninger efter nytår som udgangspunkt ikke længere deles mellem ægtefællerne ved en skilsmisse. Det drejer sig blandt andet om pensionsordninger, der ligger som en del af jobbet eller overenskomster.

Kun hvis der er tale om ekstraordinært store opsparinger hos den ene af parterne, skal de fortsat deles ved en skilsmisse.

Dermed risikerer især danske kvinder at være dårligere stillet efter en skilsmisse, end under de nuværende regler.

Udviklingen med flere rige kvinder i England hænger dog også sammen med, at flere kvinder når helt til tops i erhvervslivet, fremgår det af undersøgelsen.