Skidt start for de nye væksthuse

Erhvervsfremme. Organisationen Dansk Erhvervsfremme bekymret over det sløve tempo i etableringen af de fem nye regionale væksthuse.

De fem nye regionale væksthuse, der efter planen skulle have været en realitet fra årsskiftet, risikerer at få en meget dårlig start, fordi de netop ikke følger den oprindelige tidsplan.

Det mener man i hvert fald i organisationen Dansk Erhvervsfremme, DE, der er interesseorganisation for landets erhvervschefer og erhvervsfremme-aktører.

Det har hele tiden ligget i kortene, at de fem regionale væksthuse skulle bemandes med en stor del af de medarbejdere, der i dag er beskæftiget i de nuværende 15 regionale vækstcentre.

Men DE frygter, at langsommeligheden i udrulningen af de nye væksthuse, kan få medarbejderne til at sive ud i andre job.

Viden forsvinderVæksthusene skal på regionalt niveau blandt andet rådgive og understøtte vækst-iværksættere og organisere og formidle danske og EU-baserede projekter.

- Efter planen skulle de regionale væksthuse have været driftsklare pr. 1. januar 2007. Men regionernes kommunekontaktudvalg har først nu fået fastlagt placeringen af husene. Herefter skal de enkelte huse organiseres også i forhold til andre aktører. Der skal ansættes en direktør, denne skal have rekrutteret medarbejdere og så videre. Således taler meget for, at væksthusene først vil være klar til drift omkring sommerferien 2007. Det indebærer en stor risiko for, at den regionale erfaring og kompetence, der i dag er opsamlet hos medarbejdere på regionale centre og lignende, og som de nye væksthuse får brug for, forsvinder andre steder hen. For eksempel til kommuner, organisationer og store virksomheder, siger erhvervsdirektør Knud Erik Larsen, Viborg, der er formand for Dansk Erhvervsfremme.

Særligt vækstorienteredeHan mener, det i første omgang vil gå ud over den regionale indsats over for de særligt vækstorienterede iværksættere, som væksthusene skal servicere.

Men det kan også blive problematisk i forbindelse med for eksempel forvaltningen af EU's nye regionale programmer, der årligt disponerer mere end en milliard kr. i Danmark, fordi der kan opstå et rådgivningsmæssigt va-kuum i de nye regioner.

Det er nærmest uund-gåeligt, mener Knud Erik Larsen.

Formanden mener, at skaden er sket, men at en hurtig indsats kan minimere den, og han opfordrer de regionale væksthuses bestyrelser til at trykke speederen i bund.