Skattestop virker godt

Nye regnskabsoplysninger fra kommunerne viser, at skattestoppet har skabt budgetdisciplin. Ifølge Danmarks Statistiks foreløbige bud var det offentlige forbrug på 369,2 mia. kroner i 2003, hvilket er 300 millioner kroner mindre, end Finansministeriet hidtil har regnet med.

Læs mere
Fold sammen
Tallet indikerer, at det offentlige forbrug har ligget stort set fladt i 2003, når man tager højde for almindelige prisstigninger.

Peter Birch Sørensen, overvismand og professor i nationaløkonomi ved Københavns Universitet, mener, at man skal være varsom med at fortolke for hårdt på tallene, fordi andre opgørelser har peget i en anden retning.

»Men der er noget, som klart tyder på, at skattestoppet i 2003 begyndte at slå igennem,« siger Peter Birch Sørensen.

Overvismanden peger desuden på, at skattestoppets disciplinerende virkning er størst i de første år.

»Opbremsningen i forbruget er nemmest at gennemføre i starten, og vi har en del år foran os, før vi når 2010,« siger Peter Birch Sørensen med henvisning til, at regeringen har en stram målsætning for væksten i det offentlige forbrug frem til 2010.

Til gengæld går det galt med overskuddet på de offentlige finanser, der med et plus på 17,8 mia. kroner i 2003 er lavere end forventet af regeringen.