Skattestop skydes i sænk

Et rigtigt skattestop fra regeringens side vil i praksis gøre det umuligt at forenkle skattesystemet, mener de danske investeringsforeninger.

Et konsekvent skattestop fra regeringens side er en dårlig idé, for det vil i praksis bremse alle forsøg på forenklinger af reglerne.

Den melding faldt i går ved årsmødet i investeringsforeningernes brancheforening, Investeringsforeningsrådet.

Afsenderen var Carsten Koch, tidligere socialdemokratisk skatteminister og nu direktør i en af landets største investeringsforeninger, Danske Invest.

»Det annoncerede skattestop vil være i direkte konflikt med at lave forenklinger på skatteområdet. Man kan ikke lave en forenkling, hvor der ikke er nogen, der får en skattestigning. Så jeg tror, man skal være realistisk,« sagde Carsten Koch, som dermed ikke venter mange skatteforenklinger under den siddende regering.

Det er ellers lige præcis, hvad Investeringsforeningsrådet godt kunne tænke sig.

Rådet har strikket et forslag sammen, som for det første skal ensrette beskatningen for de investorer, der vælger helt på egen hånd at købe værdipapirer, og de, der køber investeringsbeviser, det vil sige melder sig ind i en forening, der er specialiseret i en eller flere typer værdipapirer, og hvor investeringsforeningens formueforvalter passer på pengene og får dem til at yngle.

For det andet mener rådet, at de danske investeringsforeninger bliver forfordelt i forhold til udenlandske investeringsforeninger.

Derfor ønsker rådet blandt andet:

at danske afdelinger ikke tvinges til årligt at udbetale realiserede kursgevinster på aktier og obligationer men i stedet får lov til at lægge dem ned i formuen og dermed hurtigere vokse sig større og mere konkurencedygtig

at skattereglerne bliver ændret, så alle foreninger er åbne for alle typer af investorer, hvad enten de sparer op til pensionen eller blot ønsker at placere en formue, der ikke er øremærket pension.

Et af foreningernes problemer er, at der er stor forskel på beskatningen af pensionsmidler og såkaldte frie midler.

Det betyder, at investeringsforeningerne skal lave flere forskellige afdelinger med hvert sit administrationsapparat for at give både pensionsopsparere og almindeligt formuende personer adgang til at købe investeringsbeviser.

»Når man åbner det danske marked for udenlandske foreninger, kan det ikke nytte, at man laver skatteregler, der ikke tager erhvervspolitiske hensyn. Hvis man følger vores forslag, undgår vi at skulle lave en masse små foreninger uden tilstrækkelig volumen og med et forholdsvist dyrt administrationsapparat,« siger direktør Jens Jørgen Holm Møller fra Syd Invest.

Han vurderer også, at en regelforenkling vil være en økonomisk fordel for kunderne, idet deres bidrag til administrationsomkostninger falder.

Danskerne vilde

med at spare op

side 2