Skatten på arbejde skal ned

Minikronik.

Skatten på arbejde skal ned, og skatten på forurening skal op. Så enkel er tanken i vores grønne skattereform. Forklaringen er lige så enkel: Vi har brug for flere hænder og mere arbejdskraft, ikke mindst i den offentlige sektor, og vi har brug for mindre forurening, ikke mindst et betydeligt lavere CO2-udslip.

Derfor giver det ganske enkelt ikke mening at fastholde det nuværende skattestop, hvor man fortsætter med at brandbeskatte arbejdskraft, som der er mangel på, og samtidig udhuler de grønne afgifter med seks milliarder kroner om året.

Den grønne radikale skattereform har tre politiske målsætninger: Reformen skal skabe et bedre miljø.

Reformen skal få flere mennesker i arbejde, og reformen skal gøre det attraktivt at yde en ekstra indsats for de mennesker, der allerede er i arbejde.

To præmisserSamtidig arbejder reformen med to grundlæggende præmisser: Reformen skal have en afbalanceret social profil. Reformen skal være økonomisk ansvarlig, så vi samlet set ikke forringer økonomien for den næste generation.

Dette er principperne i den nye, radikale skattereform.

Vi forbeholder os ret til at blive klogere i forhold til detaljerne i forslaget.

Vi bilder os ikke ind, at vi har alle de perfekte løsninger til en så vigtig reform.

Vi opfordrer alle meget gerne Erhvervsbladets læsere til at bidrage med idéer eller kritik af vores forslag.

På vores hjemmeside vil vi løbende diskutere med alle de folk, der gider engagere sig i, hvordan en reform kan se ud.

Det går for vidt at diskutere alle reformens facetter her i kronikken. Men overfor Erhvervsbladets læsere vil jeg især fremhæve ét vigtigt element: Det skal være mere attraktivt at yde en ekstra indsats.

Liv og dødNår et sygehus ikke kan få sygeplejersken eller lægen til at tage en ekstra vagt ved den nye scanner, kan det betyde forskellen på liv eller død for patienterne. Og når en virksomhed må skære ned i omsætningen, fordi den ikke kan skaffe den nødvendige arbejdskraft, går samfundet glip af skattekroner, der kunne anvendes til velfærdsforbedringer. Derfor er der brug for, at alle bliver belønnet for at gøre en ekstra indsats for fællesskabet, når det brænder på. Og det står igen i skærende kontrast til, at vi i dag har en marginalskat på 63 procent.

Væk med mellemskattenVi ønsker derfor at fjerne mellemskatten og hæve grænsen for topskatten, så den maksimale skatteprocent fastsættes til 41 procent, alt inklusive, for alle der tjener op til 400.000 kroner årligt. Vi vil også lempe marginalskatten for dem der tjener mere end dette beløb - den maksimale skat bør fastsættes til 59 procent, en lempelse i forhold til de nuværende 63 procent.

Vi satser populært sagt på, at en økonomisk gulerod kan få flere danskere til at arbejde, når der virkelig er brug for det. Til gavn for dem selv, vores virksomheder, og for samfundet som helhed.