Skatteministeriet: Vi lovgiver ikke unødvendigt

Fem skarpe - Skatteministeriets departementschef, Peter Loft, svarer på kritikken af de indviklede skattelove.

Kan det passe, at skattelovgivningen ikke er god nok og hele tiden skal lappes?

»Det er et billede, man skaber. Vi foretager løbende en række justeringer i lovgivningen, men det er som regel, fordi erhvervsvirksomheder eller brancher kommer og foreslår nogle ændringer. Det med at lukke huller i panik, det har der ikke været meget af i de sidste ti år.«

Er det en god idé at indføre et regelstop?

»Et regelstop indeholder en formodning om, at vi lovgiver unødvendigt, og det vil jeg til enhver tid bestride. Hvis vi lovgav i utide, så ville jeg være enig. Men da vi ikke gør det, synes jeg, at et regelstop er forkert.«

Vil et regelstop ikke være en god mulighed for at skrive loven igennem?

»Jeg har talt meget med dem i Norge og Sverige om, hvad de har fået ud af at skrive loven igennem. Og man kan i hvert fald sige én ting: Det vil ikke hjælpe borgerne, for de slår ikke op i lovgivningen. Om advokater og revisorer får det lidt nemmere, ved jeg ikke. Selvfølgelig skal vi hele tiden forenkle loven og skrive den i et klarere sprog, men det der med at skrive det samme på en anden måde, det flytter ikke verden ret meget. Hvis man skal opnå noget, skal man til at opkræve skatterne på en helt anden måde, men det er jo en egentlig skattereform, og det er et politisk spørgsmål. Det er en politisk afvejning af, om man vil have forenkling fremfor retfærdighed.«

Skal vi bare finde os i, at skat er indviklet?

»For almindelige lønmodtagere er skattelovgivningen faktisk uhyre simpel efterhånden. Men hvis éns økonomiske forhold er indviklede, så bliver skatten det også. Skattereglerne er indviklede der, hvor de skal afspejle indviklede forhold, og det er jeg bange for, at vi aldrig nogensinde kommer til at lave om på.«

Er I ikke nødt til at lytte til kritikken?

»Jo, selvfølgelig skal vi lytte. Derfor vil vi også tage kontakt til de forskellige foreninger for at høre, hvor det er, de ser de store problemer. Hvis de har eksempler på problemer, så er der ikke noget, vi hellere vil, end at lytte til dem og hjælpe dem.«