Skattelussing til Jyske Bank

Danmarks tredjestørste bank går glip af et fradrag på 1,8 mia. kr. med en værdi i niveauet 600 mio. kr. efter et nederlag i Landsskatteretten i omstridt sag om fradrag for kurstab ved opkøb af egne aktier.

Jyske Bank med ordførende direktør Anders Dam i spidsen har fået en gevaldig lussing i form af et klokkeklart nederlag i en omstridte skatteskat.

Sagen drejer sig om, at banken har skrevet beløb på selvangivelsen i størrelsesordenen 1,8 mia. kr. som fradrag i forbindelse med annullering af egne aktier. Det er sket i perioden fra 1999 til 2002, og det var ikke lovligt, har Landsskatteretten nu fastslået.

Sagen vakte betydelig opsigt tidligere på året, fordi statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) gik til angreb på Jyske Bank og andre, der har benyttet sig af metoden.

»Det er ikke kønt at se på - rent ud sagt - når nogle prøver at udnytte nogle regler ikke bare til det yderste, men til det aller-aller yderste,« sagde statsministeren.

Jyske Banks fradrag på 1,8 milliarder kroner kunne have udløst en skatterabat på 600 millioner kroner, hvis banken havde fået medhold. Pengene er for længst indbetalt, og Landsskatterettens afgørelse får derfor ingen negativ indflydelse på bankens regnskab i år.

Jyske Bank gik ikke blot til det yderste men altså også over grænsen for det tilladte. Alligevel kan Anders Dam efter en tur ved regnemaskinen glædestrålende konstatere, at den omfattende behandling af bankens selvangivelse har resulteret i, at bankens skattepligtige indkomst for årene 1999-2002 skal sættes ned med cirka 135 mio. kr.

»Vi har fået en lempelse i vores skattepligtige indkomst ud af at anke,« siger Anders Dam.

Nul tab - nul fradrag
Told- og Skattestyrelsen har nægtet at godkende de store fradrag, fordi, som det hedder: »...der ikke er lidt et reelt driftsøkonomisk tab.«

Den komplicerede sag drejer sig i korthed om, hvorvidt de tilbagekøbte aktier er såkaldte anlægsaktier eller såkaldte næringsaktier. Hvis aktierne tilbagekøbes som led i et decideret tilbagekøbsprogram, som er meldt ud til offentligheden, er der tale om anlægsaktier. Det er der ikke fradragsmuligheder for. Det er der til gengæld, hvis en bank beslutter sig for at annullere beholdningen af egne aktier, som banken ligger inde med i forbindelse med køb og salg af aktier. Det er nemlig næringsaktier, som indgår i arbejdet med at tilbyde køb og salg af aktier.

Da sagen kom frem i medierne tidligere på året udløste det voldsom debat om erhvervslivets moral. Men Anders Dam fastholder sin synspunkt den dag i dag.

»Vores politik er meget enkel. Vi lægger ikke moralske overvejelser ind i den skat, vi betaler. Vi vil ikke moralisere på vores aktionærers vegne. Vi tolker loven - nogle gange rigtigt nogle gange forkert,« siger Anders Dam.

Han henviser til, at banken netop har fået medhold i to andre skattesager om skattepligtig indkomst i niveauet 100 mio. kr.

Jyske Banks topledelse og advokater har nu tre måneder til at tænke over afgørelsen, som kan ankes til Landsretten. Anders Dam oplyser, at kendelsen nu skal granskes, inden der træffes en afgørelse.Læs Landsskatterettens kendelse på www.jyskebank.dk.Læs de tidligere artikler

på www.berlingske.dk