Skattelettelser nu

Leder.

Politikerne er gået på sommerferie, men luften er alligevel fuld af politiske markeringer.

Senest har Dansk Folkepartis leder Pia Kjærsgaard udtalt, at ikke alene social og sundhedsmedhjælperne, men også alle andre offentligt ansatte skal have et markant lønløft - og gerne inden overenskomstforhandlingerne til foråret.

Samtidig har hun afvist, at Dansk Folkeparti vil medvirke til nye skattelettelser.

Med sin udmelding bakker hun op om Socialdemokraterne, der påstår, at valget står mellem øget velfærd og skattelettelser.

Sandheden er som bekendt det modsatte. Uden skattelettelser og dermed øget arbejdsudbud, bliver der ikke råd til mere velfærd.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen har i de senere måneder ladet den ene gave efter den anden regne ned over de offentligt ansatte. Dels via trepartsaftalen om mere efteruddannelse - dels via kommuneforhandlingerne.

Desværre øger lønforhøjelser og mere uddannelse ikke kvaliteten i den offentlige sektor.

Det gør derimod mere håndfast ledelse og øget udlicitering til private firmaer. De stigende problemer med at skaffe arbejdskraft i den offentlige sektor skal ikke håndteres via lønforhøjelser men ved at importere mere arbejdskraft fra udlandet.

For erhvervslivet er det vigtigt, at regeringen ikke solder det økonomiske råderum op for at gøre de offentligt ansatte glade.

Der skal være plads til skattelettelser. I modsat fald vil vi opleve et oprør fra trækdyrene i den private sektor, der er langt mere alvorligt end den ballade de offentligt ansatte kan skabe. Steno