Skatteflugtspakke i modvind

Embedsmænd i Skatteministeriet har længe været klar over, at skatteflugtspakken fra 1987 måske ikke var helt i overensstemmelse med EU-traktaten. Lovforslag bløder op på skattereglerne i skatteflugtspakken.

Læs mere
Fold sammen
Skatteministeriets egne jurister har længe været lidt betænkelige ved den omstridte skatteflugtspakke fra 1987, som nu er på vej mod EF-Domstolen.

I et internt notat fra 2001 skriver de således, at det »kan diskuteres om fraflytningsreglerne er i strid med EU-rettens regler om fri bevægelighed. Meget taler for, at dette er tilfældet.«

Og senere i notatet hedder det: »En uoverensstemmelse mellem EU-rettens regler om fri bevægelighed og de danske fraflytningsbeskatningsregler vil betyde, at Danmark ikke kan opretholde fraflytningsbeskatningsreglerne.«

Men siden 1987 er danskere, der er fraflyttet landet, eksempelvis blevet beskattet af en beregnet gevinst af deres aktier, selv om de ikke har solgt dem, og derfor heller ikke har tjent en krone på aktierne.

Andre har eksempelvis oplevet, at de er blevet ekstrabeskattet, hvis de i de seneste fem år før flytningen til udlandet har indbetalt mere end 20 pct. af deres løn på en pensionsopsparing.

Fraflytterne har dog kunnet opnå henstand med skatten mod passende sikkerhedsstillelse og rentetillæg.

Skat en hindring
For forsikringsmægler Steffen Ryborg, der flyttede til Hamburg, har det betydet, at skattevæsenet nu har håndpant i aktier i det forsikringsmæglerselskab, Ryborg ejer.

Skat på flytning fra et EU-land til et andet EU-land er ikke noget Europa-Kommission er begejstret for. Det er jo en hindring for arbejdskraftens fri bevægelighed og retten til etablering. Kommissionen har således indklaget Frankrig for EF-Domstolen, som afsiger dom i sagen i denne måned. Sagen mod Frankrig minder på mange områder om den danske skatteflugtspakke, og fra dansk side er sagen fulgt tæt fra såvel Skatteministeriet, der har afleveret et skriftligt indlæg i sagen, som private skattespecialister.

Udfaldet af EF-Domstolens afgørelse kendes ikke officielt. Men Skatteministeriet er allerede i gang med at opbløde skatteflugtspakken. Folketinget har allerede førstebehandlet et forslag fra Skatteministeriet, der ophæver sikkerhedsstillelsen for den skyldige skat ved flytning fra et EU-land til et andet EU-land. Men flytter en dansk skatteborger til et land uden for EU, så falder skattehammeren.