Skatteafvigere har det svært

For langt de fleste skatteydere er selvangivelsen blevet lettere. Men når lønmodtagere leger selvstændige, bliver det svært, siger skattechef Preben Bertelsen, Time Tax.

Læs mere
Fold sammen
Er det blevet lettere gennem årene at være skatteyder i Danmark?

»For 90-95 pct. af lønmodtagernes vedkommende er det blevet markant lettere. Vi er mange, der stadig kan huske de mange timer over selvangivelsen blot for en almindelig lønmodtagers vedkommende. Nu er der ikke meget, der skal udfyldes.«Er det også blevet lettere for de mange, der involverer sig med forskellige skatteprojekter?

»Nej, her er der ikke sket de store ting. Så snart du afviger fra en almindelig lønmodtagerindkomst, bliver det svært. Det opdager mange af dem, der her lige før årsskiftet har kastet sig ud i diverse projekter. Men også forældrekøb af lejligheder kan volde problemer.«Er lønmodtagerne klar over, at de ikke sparer skat, men blot skubber skatten foran sig, når de investerer i eksempelvis ejendomme?

»Jeg vil nok sige, at folks indsigt i, hvad projekterne indebærer skattemæssigt, generelt set er blevet bedre. Det har en hel del at gøre med, at der er kommet flere seriøse udbydere på markedet. Men vi støder da stadigvæk ind i lønmodtagere, som glemmer skatten i den sidste ende af projektets forløb, og tror, at de bare kan bruge løs af den forbedrede likviditet, de opnår i første omgang.«Har skiftet fra ren lønmodtager til at være kombineret lønmodtager og selvstændig konsekvenser for skatteyderen?

»I og med, at man skattemæssigt skifter status, så vil der også være en anden opmærksomhed fra skattevæsenets side rettet mod selvangivelsen. Samtidig kan skatteprojekterne også påvirke bankernes opfattelse af lønmodtagernes soliditet. Et lån til udbetalingen på et sommerhus skal nu pludselig undergives en kreditvurdering i banken. Det stiller store krav til det regnskabsmateriale, lønmodtageren møder op med. Og hvis bankrådgiveren ikke umiddelbart kan gennemskue projektet, så er der risiko for et nej til lånet. Det vi sige, at man bliver vurderet til at være mindre kreditværdig, end man tidligere har været.«