Skat på friværdien

Læs mere
Fold sammen
Det kan virke kættersk på denne plads at anvise nye måder, hvorpå staten kan hente flere skattekroner op af

borgernes lommer. Men når det handler om boligbeskatningen i Danmark er der faktisk god fornuft i galskaben.De seneste

ti år er huspriserne fordoblet på landsplan. Og efter et par år med moderate stigninger er vi nu igen på vej

mod en periode med voldsomme prisstigninger på ejerboliger.Det er de nye lånetyper, den lave rente og en tro på

op-svinget, der skaber basis for de kommende prisstigninger.De store prisstigninger betyder, at boligejerne har oparbejdet enorme

friværdier i deres boliger. Værdier, det formentlig nu bliver muligt at belåne via billige kassekreditter i realkreditinstitutterne.Der

vil være god fornuft i på længere sigt at beskatte friværdierne, når de kommer til udbetaling via salg

- ligesom der naturligvis bør være et fradrag, når friværdien er negativ. De traditionelle skattekilder i

Danmark - for eksempel vores høje skat på arbejde - er nemlig under voldsomt pres i en tid, hvor arbejdskraften, produktionen

og kapitalen bevæger sig frit over landegrænserne.Et lavere offentligt forbrug er den mest naturlige vej til at

sikre, at skatten på arbejde kommer ned på et konkurrencedygtigt niveau i europæisk perspektiv. Men med udsigt til

flere borgere - unge som gamle - på offentlig forsørgelse og stadig færre borgere til at producere værdierne,

er det tvivlsomt, om de politiske bestræbelser i denne retning vil stå mål med udfordringen.Hvis ikke vi skal

gældsætte os selv til stor skade for de kommende generationer, - eller lave dramatiske nedskæringer i velfærdssystemet

- må der skaffes nye indtægter til statskassen. Og her er beskatningen af friværdierne et oplagt emne, fordi disse

værdier er samfundsskabte og ikke som sådan hindrer folk i at gøre en ekstra indsats på arbejdsmarkedet.

Fordelen ved en sådan skattekilde er des-uden, at den ikke umiddelbart kan flyttes til udlandet, som det jo sker med arbejdskraften.

Husene bliver, hvor de er bygget.At beskatte boligejernes friværdier kan være midlet, der kan sænke den alt

for høje beskatning på arbejdskraften. Og det er vel ikke så ringe endda. dalgas