Skandinavisk Tobakskompagni advarer mod smugling fra øst

Tobaksfrygterdirektør frygter kraftig stigning i indsmuglingen af cigaretter fra Polen og Baltikum efter 1. maj. Told og Skat har ingen planer om at gøre en ekstra indsats.

Skandinavisk Tobakskompagni advarer mod smugling fra øst - 1
»Vi skal markedsføre vores produkter med udgangspunkt i, at tobak er et kontroversielt produkt, fordi der er en helbredsrisiko ved at ryge. Overalt på vore markeder gør vi opmærksom på, at vi kun markedsfører til voksne mennesker,« siger Jørgen Tandrup, adm. dir. i Skandinavisk Tobakskompagni.<br>Foto: Liselotte Sabroe
Læs mere
Fold sammen
Der er alvorlig frygt for, at der kommer et voldsomt opsving i indsmuglingen af cigaretter til Danmark fra bl.a. Polen og Letland, når de bliver medlemmer af EU den 1. maj.

For at komme smuglingen til livs er det helt afgørende, at Danmark får en effektiv grænsekontrol til de nye medlemslande fra Østeuropa, mener adm. direktør for Skandinavisk Tobakskompagni, Jørgen Tandrup.

»Får vi ikke en effektiv grænsekontrol, vil der komme store mængder billige cigaretter ind fra Østeuropa. Hvis vores grænsekontrol mod Polen bliver den samme som mod Tyskland, hvor der bare er sat postkasser op, hvor folk kan lægge en besked om, hvor meget de har med af cigaretter, bliver der en voldsom indsmugling fra Polen,« siger han.

Mens en pakke 20 styks Prince efter den danske afgiftsænkning i 2003 koster 29,50 kr., er prisen på en pakke afgiftsbelagte cigaretter blot 8,90 kr. i Letland, og 9,80 kr. i Polen. De nye medlemslande opfylder ikke EUs mindstkrav til beskatning, og det betyder, at der bliver overgangsordning med, hvor meget man må indføre til f.eks. Danmark.

Derfor må danskere efter 1. maj fortsat kun tage en karton eller 200 cigaretter med hjem fra Østeuropa, også hvis Polens-rejsen går hjem gennem Tyskland.

»Men hvordan vil danske myndigheder sikre sig, at folk kun gør det,« siger Jørgen Tandrup.

Told og Skat råder over 200 ansatte til grænsekontrol til Danmarks ydre og indre grænser. Kontorchef i toldenheden, Ulla Trolle, oplyser, at Danmark og Tyskland over for Polen og de andre nye EU-lande vil opretholde EUs nuværende grænsekontrol, som var det tredjelande.

»Der er vel sådan set ingen grund til at skærpe grænsekontrollen over for Polen. I dag kan du smugle, hvis du vil. Kommer der en færge fra Polen, kan vi kontrollere som vi gør over for andre tredjelande. Men vi bruger ikke 100 mand på den indre grænsekontrol. Det kan jeg love dig alt om,« siger kontorchef Ulla Trolle.

Afgifterne
Direktør Jørgen Tandrup slår til lyd for, at EU-landene indfører ens afgifter på cigaretter. Noget som EU-Kommissionen uden held har prøvet på i årevis.

»Efterhånden som der bliver stadig større forskel mellem EU-landenes tobaksafgifter, tiltager problemerne med ulovlig distributionskanaler, smugling og falske cigaretprodukter. Derfor er det på høje tid, at afgifterne i EU bliver harmoniseret,« siger Jørgen Tandrup.

Erfaringer fra Norge, der står uden for EU, viser med al tydelighed, hvad høje afgifter kan betyde. Her koster en pakke cigaretter 59,50 kr.. Det skønnes, at 40 procent af de cigaretter, der ryges i Norge, er cigaretter uden norske afgifter, dvs. bl.a. indsmuglet og indført Sverige. 90 procent af de cigaretter, der i dag ryges herhjemme, er købt på lovlig vis i danske forretninger.

Inden for EU er cigaretterne i øjeblikket billigst i Portugal, hvor en pakke 20 styks Prince koster 16,70 kr. Dyrest er England, hvor prisen på samme pakke er 47,90 kr.

»Nu har EU fået sit indre marked. Målet er at afskaffe alle tekniske handelshindringer og gøre konkurrencen fuldstændig åben. Efter min mening er det mærkværdigt, at man ikke har taget fat på det, der virkelig betyder noget, nemlig afgiftstrukturen. Der må være ens afgift i hele EU. Om en pakke cigaretter skal koste 20 eller 30 kr. er ikke afgørende. Men prisen må være den samme overalt i EU,« fastslår Jørgen Tandrup.

Han peger på, at Polen i forvejen har virkelig store problemer med smugling. Når Polen bliver medlem af EU, bliver det endnu mere interessant at smugle varerne ind fra Rusland, Hviderusland, Kaliningrad og Ukraine, hvor priserne er meget lavere end i Polen.

»Derfor skal der også være en stærk grænsekontrol mellem EUs ydre grænser og de nye lande,« mener direktør Jørgen Tandrup fra Skandinavisk Tobakskompagni.