Skandias salg steg

Analytikere adspurgt af SME havde i gennemsnit ventet et salg på 10,7 mia. skr. Nysalget af pensionsforsikringer faldt i årets

første fire måneder med 17 pct. i forhold til samme periode året før, mens det samlede salg i de fire måneder

faldt til 42,9 mia. skr. fra 50,8 mia. skr. i samme periode året før. I årets første kvartal var faldet

på 19 pct. Salget er eksklusive indbetalte præmier til Skandia Liv på 4,7 mia. skr. mod 5,3 mia. skr. året før.


Salget

af pensionsforsikring i USA var til og med april på 12,0 mia. skr. mod 14,3 mia. skr. i samme periode året før.


Opgjort

på pensionsforsikringer, pensionsopsparingsprodukter og direkte salg af pensioner ser det samlede salg for årets første

fire måneder således ud:


- Salget af pensionsforsikringer faldt til 30,6 mia. skr. fra 34,1 mia. skr. året

før.


- Salget af pensionsopsparingsprodukter faldt til 10,6 mia. skr. fra 14,7 mia. skr. året før. -


Det

direkte salg af pensioner faldt til 1,1 mia. skr. fra 1,4 mia. skr. året før. I forhold til hele første kvartal

i år er salget uændret for fire måneders perioden.