SkandiaBanken fik underskud

Læs mere
Fold sammen
Året har været præget af store ændringer, en kraftig vækst i antallet af kunder og organisation og investeringer

i nye forretningsområder. Samtidig har opbygning af kendskabet til SkandiaBanken gennem markedsføring påvirket

resultatet negativt, skriver banken.


Den 6. maj 2001, da banken havde ca. 30.000 kunder, startede markedsføringen af SkandiaBanken

med henblik på at opbygge kendskabet og tiltrække nye kunder. I perioden frem til årsskiftet er antallet af kunder steget

med 107 pct. til ca. 62.000 kunder, heraf anvender ca. 45.000 Internetbanken. Kundetilgangen er særdeles tilfredsstillende og

bekræfter, at SkandiaBankens rente- og gebyrpolitik er et meget tiltrækkende koncept.


Da SkandiaBanken A/S ikke

beregner sig oprettelsesgebyrer, vil indtjeningen fra de nye kunder først begynde at aflejre sig i regnskabet fra 2002.


.000

kunder er målet

I 2002 vil der fortsat blive investeret betydelige beløb i nye aktiviteter og markedsføring med

henblik på at nå en kundebase på over 100.000 kunder inden udgangen af 2003.


For hele året venter banken

et underskud på ca. 35 mio. kr. Det samlede indlån udgør 2121 mio. kr. og er steget 70 pct.


Udlån til

private er steget med 2 pct. i 2001. Det samlede udlån udgør 646 mio. kr.