Skandia-fremgang

Nysalget inden for pensionsforsikring steg med 14 pct. i forhold til november, mens det for hele 2001 ligger 22 pct. under salget

i 2000.


I årets løb er salget opgjort til 137,6 mia. skr. mod 206,9 mia. skr. i samme periode året før.

Salget er eksklusive indbetalte præmier til Skandia Liv på 15,0 mia. skr. mod 13,4 mia. skr. året før. Salget

i USA faldt til 3,8 mia. dollar fra 8,2 mia. dollar i 2000.


Opgjort på pensionsforsikringer, pensionsopsparingsprodukter

og direkte salg af pensioner ser salget således ud:


- Salget af pensionsforsikringer faldt til 93,5 mia. skr. fra 140,2

mia. skr. året før.


- Salget af pensionsopsparingsprodukter faldt til 34,8 mia. skr. fra 55,8 mia. skr. året

før. RB-Børsen