Skal fokusere på videnservice

Især hvis det betyder, at flere af landets virksomheder inden for handels- og serviceområdet nu får reel mulighed for at få adgang til Vækstfondens midler. Men der er stadigvæk behov for en stærkere fokusering på videnserviceområdet. Ligeledes er det positivt, at fonden øger sin fokusering på de små- og

mellemstore virksomheder, der har potentiale. Såvel den tidligere som den nuværende regering har lagt vægt på

at forbedre vilkårene for de små og mellemstore virksomheder i vished om, at det især er fra disse virksomheder,

vi skal forvente vækst og innovation i fremtiden.


Samtidig kan det forventes, at omlægningen vil lette vilkårene

for generationsskifte. Et område, der i den nærmeste fremtid vil være højt på dagsordenen for tusinder

af virksomhedsejerne. I efteråret 2001 konkluderede en undersøgelse fra Dansk Handel & Service, at ca. 50.000 mindre

handels- og servicevirksomheder vil stå overfor et generationsskifte i løbet af de kommende 10 år.


Vækstfondens

midler vil dog aldrig være en erstatning for ønskerne om generelle lempelser på området. Hér har Dansk

Handel & Service foreslået en udvidelse af successionsbegrebet til også at omfatte nære medarbejdere, en lettelse

af reglerne for beskatning af goodwill, samt en klippekortsordning for rådgivningsbistand.


Endelig er det positivt, at

Vækstfonden tilsyneladende vil inddrage andre aktører i forbindelse med tilrettelæggelse af de regionale finansieringsstrukturer.

Især private virksomheder skal inddrages yderligere for, bl.a. for at opdyrke kompetencerne på videnserviceområdet. Men

vi frygter, at Vækstfonden vil fortsætte med at koncentrere sin kompetence og sin støtte til det traditionelle

industriområde, mens der bliver set bort fra det store vækstpotentiale på videnserviceområdet. Erhvervsministeriets

egne undersøgelser viser, at Danmarks fremtid fortsat ligger i en udbygget videnservicesektor, og ikke på det traditionelle industriområde,

hvor produktionen flytter til de verdensdele, hvor arbejdskraften er billigst. De seneste konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik

peger i samme retning.


Servicesektoren tegner således til at gå forrest i økonomiens bestræbelser på

at komme ud af det forgangne års lave vækst. Der er tilmed tale om en sektor, der er dybt engageret på eksportmarkederne.

Derfor er det kun naturligt, at Vækstfonden, ikke kun udvider sit fokus til de små- og mellemstore virksomheder i provinsen,

men også til det voksende videnserviceerhverv mere generelt.