Skaffer fast lav pris på el

Rabat. Udenlandsk ejet elselskab tilbyder små og mellemstore virksomheder at overvåge elpriserne med henblik på at fastfryse leveringsprisen, når el-prisen er lavest. På den måde kan virksomheder købe billigere el.

Energiselskabet E.on tilbyder små og mellemstore virksomheder at overvåge elpriser, så de kan fastfryse el-priser for en aftalt periode.

- Mange små og mellemstore virksomheder har ikke indkøbsafdelinger, der overvåger el-priserne. Da el-priserne kan svinge fra dag til dag eller fra time til time, tilbyder vi at overvåge el-priser på deres vegne, og så fastfryse prisen for el for en given periode, siger salgs- og marketingchef Anni Birgitte Møller, E.on Danmark.

Ifølge E.on køber mange energiforbrugende virksomheder i øjeblikket el ind for 2008.

Derfor drejer det sig om at få lavet en aftale på det tidspunkt, hvor el-prisen er lavest.

Denne nye fastprisaftale inden for køb af el, ligner de aftaler virksomheder har med bankers aktieafdelinger, hvor dealeren gives beføjelser til at købe og sælge aktier, når kurserne finder et belejligt niveau. Det er de samme principper, som E.on nu introducerer for handel med el på det danske marked.

Prisen fryses fastI et eksempel fra en fremstillingsvirksomhed med et årligt forbrug på otte millioner ki lowatt timer, har E.on overvåget el-prisen med et udgangspunkt for 46 øre pr. kilo watt time.

Virksomheden har aftalt med E.on om at fastfryse prisen, hvis den i overvågningsperioden falder til 42 øre.

Det gør den, og E.on låser prisen fast for et år frem. Besparelsen løb op i 320.000 kroner.

Et gartneri med et årligt forbrug på to millioner kilowatt timer har også en pris på 46 øre pr. kilowatt time som udgangspunkt. Her er aftalen at E.on skal fastfryse prisen på 40 øre, og det sker også i løbet af overvågningsperioden.

Gartneriet sparer seks øre pr. kilowatt time. Den årlige besparelse er 120.000 kr.

- Kunderne kan opnå fordele ved, at priserne svinger og at vi overvåger det for dem. Men hvis kunden har urealistiske forventninger til, hvor lav prisen kan blive, siger vi til dem, at det ikke kan lade sig gøre. Men da priserne kan svinge fra time til time, kan vi sikre prisen i en leveringsperiode frem ved at købe el på det tidspunkt, hvor prisen er lavest, siger Anni Birgitte Møller.

Hvis den lave pris, som ligger til grund for aftalen ikke nås i overvågningsperioden, ophører aftalen.

Det typiske er, at perioden for overvågning er til udgangen af 2007, mens indkøbet gælder for 2008. Energiselskabet E.on omtales som det største privatejede europæiske energiselskab.

E.on Danmark er ejet af det svenske selskab, mens det europæiske hovedsæde er i Tyskland.

Selskabet har i alt 35 millioner kunder - både private kunder og virksomheder.