Skaf nye kunder på en intelligent måde

Det er naturligvis positivt, at danske virksomheder er aktive og udfarende, når det

drejer sig om skaffe nye kunder. Det er en del af grundlaget for vores økonomi, at nye kontakter knyttes og gode kontrakter

underskrives. Men selve salgsbombardementet kan tage overhånd og være en hindring for den gode kontakt. Især hvis

kvaliteten af indholdet bliver omvendt proportional med mængden af salgsbreve.Hvis dit arbejde indebærer, at du

skal medvirke til at skaffe nye kunder, så læg pennen eller slip tastaturet og tænk over, hvordan du selv godt kan lide

at blive tiltalt. Venligt, ja. Vedkommende, ja. Gennemtænkt, ja.Men hånden på hjertet - hvor mange af dine

breve eller opringninger er bare en mekanisk gentagelse af sig selv?Det kolde, opsøgende salg trænger til en kickstart.

Ingen af os - afsendere eller modtagere - har tid til at sende breve uden resultat, at ringe forgæves, at spilde tid på

at sige nej eller at skulle smide uønsket post ud dag efter dag. Der er kort sagt et behov for intelligent canvas.Grundlæggende

er forskellen på den kolde og den intelligente metode lille. Forskellen er nemlig kun forberedelse og forståelse. Men

effekten af de to metoder er meget forskellig.Den intelligente canvas kræver, at man har forberedt sig. Hvad beskæftiger min

målgruppe sig med? Hvilke udfordringer står de overfor? Hvem samarbejder de med?Har de interne folk til opgaven?

Brug energien og indsatsen på behovsanalyser, databasesøgninger og baggrundslæsning - og brug din viden. Tænk

fx over noget så banalt, som om modtageren reelt har behov for din ydelse eller dit produkt.For at sælge bør

man også have den forståelse for modtagerens position, der betyder, at man som afsender kan fortælle præcist,

hvilken værdi ens produkt eller ydelse har for modtageren. Drop den varme luft og giv et eller to gode argumenter, der passer

lige til modtagerens hverdag.Hvad får man så ud af den intelligente canvas? Først og fremmest undgår man

en masse spildt arbejde, både hos afsendere og modtagere. Dertil kommer - hvilket er nok så vigtigt - at man får

en højere succesrate på sine henvendelser til potentielle kunder. Og endelig får man et mere meningsfyldt og interessant

arbejde og dermed også større arbejdsglæde.Som virksomhed bør man også se på salgsarbejdet

som på anden ekstern kommunikation. Det drejer sig nemlig ikke kun om kunder her-og-nu, hvis man sørger for en intelligent

salgsindsats. Også dem, der takker nej, vil kunne huske din virksomhed for noget positivt.Behovet for det opsøgende

salgsarbejde bliver ikke mindre i den kommende tid - med en markedssituation, hvor konkurrencen i de fleste brancher bliver stadigt

mere intens.Netop derfor vil både afsendere og modtagere nyde godt af, at der kom mere viden og nye tanker i salgsmaskinen.