Skæv støtte

Læs mere
Fold sammen
Vi har fået en ny produktsikkerhedslov i Danmark. En meget fornuftig lov, den siger nemlig det, som vi alle er helt enige om.

At der ikke må findes farlige produkter på det danske marked. At forbrugerne ikke skal kunne komme alvorligt til skade,

når de køber og anvender et produkt.Dansk Industri og Handel-, Transport- og Serviceerhvervene oplyser i en artikel

i ErhvervsBladet d. 15. januar 2004, at den nye produktsikkerhedslov skaber usikkerhed for erhvervslivet særligt i forhold til

den nye regel om oplysning til myndighederne om, hvorvidt et produkt er farligt og reglen om, at en erhvervsdrivende skal kunne oplyse kontrolmyndigheden

om, hvem han har købt produktet af.Det er rigtigt, at der med den nye produktsikkerhedslov er kommet nogle EU-bestemte

regler, som ikke fandtes i den gamle lov. Men danske erhvervsdrivende er godt rustet til at løfte denne opgave, fordi virksomhederne

allerede i dag tager spørgsmålet om produktsikkerhed alvorligt.Efter den gamle lov var det forbudt at markedsføre

farlige produkter til forbrugerne. Det var virksomhedernes ansvar, og det gælder stadigt. Det nye er, at virksomheder nu har

pligt til at oplyse, hvis de har solgt et farligt produkt.Under den gamle lov modtog Forbrugerstyrelsen jævnligt henvendelser

fra erhvervsdrivende, som ønskede at oplyse, at de havde markedsført et farligt produkt. Den nye lov formaliserer blot

det, som virksomhederne allerede gør eller har fokus på.Reglen, om at den erhvervsdrivende har pligt til at oplyse,

hvem han har købt produktet af, er også et udtryk for tingenes tilstand. Forbrugerstyrelsen har normalt ikke haft problemer

med at få de nævnte oplysninger på et tidligere salgsled. Der gælder jo efter regnskabsloven i forvejen en

særlig opbevaringspligt af faktura m.v.De nævnte regler bør derfor ikke volde erhvervslivet problemer, men

er blot udtryk for sund fornuft og god virksomhedsetik. Den eneste forskel er, at nu står det også i loven.