Sjællænderne har flest værdipapirer

Der er store geografisk forskelle på, hvordan danskene sparer op. Sjællænderne ejer flest værdipapirer, men jyderne er mere dristige i deres investeringer.

Sjællænderne har flest værdipapirer - 1
Læs mere
Fold sammen
Danskere omkring København og på det øvrige Sjælland ejer langt flere både aktier og obligationer, end indbyggere fra det øvrige land. Fynboerne ligger derimod i bund med de mindste formuer anbragt i værdipapirer.

Det viser en optælling, som Værdipapircentelen (VP) har udarbejdet for Berlingske Tidende.

Det er første gang nogensinde, at det er talt op geografisk, hvilke værdipapirer befolkningen investerer i.

Forskellen er ret markant og hænger givetvis sammen med, at sjællænderne har større indkomster og formuer end i det øvrige land og dermed også større opsparing i blandt andet pensioner.

Men det er ikke hele forklaringen. For når der spares op, er personer fra Sjælland også langt mere interesserede i at investere i de store, likvide KFX-aktier end eksempelvis jyder.

Jo længere man kommer væk fra hovedstaden og bevæger sig mod vest, jo større er lysten til at investere i mindre aktier.

Jyderne gambler
Administrerende direktør Johannes Luef fra Værdipapircentralen oplyser, at hver sjællænder i snit har værdipapirer for 92.000 kroner. Det er væsentligt flere end jyderne, som nede på 68.000 kroner, mens fynboerne kun har tæt ved 64.000 kr. anbragt i aktier, obligationer eller investeringsforeninger.

Også når det kommer til investeringsforeninger, ejer sjællænderne mere end gennemsnittet.

Jyske mænd og kvinder, der investerer i aktier, er til gengæld lidt dristigere investorer, da de har mere mod på unoterede aktier. For mændenes vedkommende har 2,5 procent unoterede aktier og kvinderne 2,4 procent. Det er over det dobbelte af sjællændernes andel, hvor kun 1,2 og 1,1 procent har unoterede aktier.

Ses der på brancher, er investeringen mere traditionel i de østlige egne. Jo længere mod øst, desto større er andelen af aktieinvesteringer inden for industri. Tendensen er meget tydelig og gælder både mænd og kvinder.

Kvinder er derimod langt overrepræsenteret i forhold til mænd, når det gælder investering i sundhed. Men det viser sig, at det især er de jyske kvinder, der gør en forskel med over 31 procent af aktieværdierne placeret i sundhed, mens de sjællandske og fynske mænd og kvinder placerer næsten en lige stor del af aktieformuen i sundhed.