Singapore støtter dansk venturefiasko

Pengene fosser bogstaveligt talt ud af kassen hos Vertex Venture Danmark, der ejer det økonomisk hårdt ramte Dansk Udviklingsfinansiering

(DUF) og derigennem har investeret i en række danske virksomheder.



Heldigvis for de to selskaber og deres portefølje

er det en særdeles pengestærk og tålmodig investor, der står bag - Temasek Holding eller med andre ord den

singaporeanske stat.



Det statsejede Temasek Holding i Singapore ryster ikke på hånden over, at Vertex Venture Denmark

og DUF tilsammen har mistet et pænt stort treciftret millionbeløb de seneste tre år på under et dusin porteføljevirksomheder

i Danmark.



Vertex Venture Denmark, som står som den formelle ejer af DUF har med det seneste underskud på 15,9 mio.

kr. en negativ egenkapital på 146,3 mio. kr. Driften er dog fortsat garanteret af selskabet i Singapore.



- Det er en stor

fordel for os, at vi har en rig onkel i ryggen. Vi står ikke med et umiddelbart krav om at sælge ud af porteføljen

for at få penge i kassen, siger partner i Vertex Management UK, Steen Lohse.



Vertex Management overtog i 2001 DUF i en

transaktion, der var udgiftsneutral som Steen Lohse kalder det.



DUF havde på det tidspunkt en egenkapital på knap

400 mio. kr. - den er i dag reduceret til 67,2 mio. kr. Alligevel er Steen Lohse overbevist om, at DUF i sidste ende bliver en god

forretning for den singaporeanske stat.



- Vi er forsigtige optimister i øjeblikket. Porteføljens værdi er nedjusteret

til et meget konservativt niveau, men vi har stadig fire selskaber, som har potentiale til at udvikle sig til noget stort, siger Steen

Lohse.

Staten dækker risiko

En af grundene til, at Vertex i Singapore overhovedet var interesseret i at købe

DUF i 2001 skyldes med al sandsynlighed den førnævnte udgiftsneutrale aftale om overtagelse.



En anden betydelig

forklaring er, at DUF er et statsgaranteret udviklingsselskab.



Det betyder, at DUF har tilknyttet en garantiramme på 94,3

mio. kr., som dækker halvdelen af tab på de investeringer, der går tabt. Tabet dækkes af den danske stat.

Således fik Vertex ved overtagelsen af DUF reelt en pose penge fra den danske stat på 94,3 mio. kr.



- Det har givetvis

haft en indvirkning, at Dansk Udviklingsfinansiering er omfattet af den statslige garantiordning for udviklingsselskaber. Det er jo

altid rart at få minimeret risikoen ved sine investeringer, siger Steen Lohse.



DUF foretager ingen nye investeringer, men

koncentrerer sig fuldt ud om den eksisterende portefølje.



Lige bortset fra Mondosoft og DNA Technology, som der ikke

stilles nogen forventninger til, ligesom de heller ikke skal forvente at få mere kapital.



De selskaber man stiller de

største forventninger til, er Saxotech, Innoscan og Upfront Chromatography. Børsnoterede Maconomy har man også stadig

interesser i.



Mere tvivl er der om, hvorvidt Santaris Pharma, der er en fusion mellem Pantheco og Cureon, bliver en succes.Selskabet

har endnu ingen omsætning, men beskæftiger sig forskning og udvikling inden for kræftsygdomme.