Simcorp-overskud efter fyringsrunde

Aktierne i SimCorp steg onsdag efter selskabets offentliggørelse af det foreløbige resultat for 2001. Aktierne kostede

onsdag ved 12-tiden 245 kr. - 9,38 pct. mere end tirsdag. Det er det højeste niveau siden midten af oktober.


SimCorp venter

et nettoresultat af 2001 på mellem minus 2 mio. kr. og plus 3 mio. kr. Det fremgår af selskabets foreløbige resultatopgørelse

for sidste år.


Omsætningen ventes - efter en ordreindgang på 107 mio. kr. i fjerde kvartal - at lande på

mellem 460 og 465 mio. kr., svarende til en toplinievækst på ca. 14 pct. Resultatet af den primære drift (EBIT)

ventes at blive et underskud på 14-19 mio. kr


I meddelsen om forventningerne til regnskabsresultatet oplyser Simcorp samtidig,

at der afskediges 68 af de 625 ansatte, heraf 30 ud af de 300 ansatte i Danmark.


I forbindelse med en nedjustering i november

oplyste SimCorp, at 2001-resultatet var estimeret til et primært driftsresultat på mellem minus 20 mio. kr. og et plus

på 10 mio. kr. mod et tidligere ventet overskud på 55-60 mio. kr. Forventningerne til omsætningen blev samtidig nedjusteret

til 450-480 mio. kr. fra 530-550 mio. kr.


For 2002 venter selskabet en omsætning i størrelsesordenen 550-600 mio. kr.,

og overskudsgraden ventes at blive mellem 9 pct. og 13 pct.


SimCorp leverer finansielle softwareprogrammer til erhvervsvirksomheder

og er noteret på Københavns Fondsbørs'''''''' vækstmarked, KVX. Den største nedskæring sker i SimCorps

udvikling af IT/2-produktet i London, Det er et program til at styre valuta og pengetransaktioner i erhvervsvirksomheder, og IT/ 2

udgør under 10 pct. af selskabets omsætning, men koster uforholdsmæssigt meget i udviklingsomkostninger, oplyser

adm. direktør, Peter L. Ravn.


De øvrige afskedigelser er udtryk for effektivisering og ændring af arbejdsgange.

For 2002 venter SimCorp en nettoomsætning på 550-600 mio. kr. mod en omsætning omkring 460 mio. kr. i 2001. RB-Børsen