Sildefabrik væk fra andelseje

Læs mere
Fold sammen
Efter et barsk år præget af lave priser på sild og svigtende tilførsler af råvarer omdannes den fiskerejede

ESSI Komsumfisk A.m.b.a. i Esbjerg om godt en måned til et aktieselskab, der kan operere mere frit på markedsvilkår.Formanden

for ESSI''s bestyrelse, Arne Olsen, oplyser, at en kreds af fiskere og tre-fire lokale virksomheder indskyder omkring 15 mio. kroner

i frisk kapital. Pengene skal blandt andet bruges til at udbygge kapaciteten for marinerede produkter til primært det tyske

marked, og satsningen på mere forædlede produkter frem for fersk fisk stiller også øgede krav til lagerbeholdning.-

Andelsejet er en udmærket ejerform, men den forudsætter i vores tilfælde, at tilførslen af råvarer

passer ind i produktionsmønstrene. I fremtiden vil leverance- og modtagepligten i forhold til vore andelshavere blive ophævet,

så vi kan købe råvarer på det frie marked og blive mere markedsorienterede, siger Arne Olsen.

Mere

forædling

Dalegaard Business i Ry har foretaget en analyse af virksomheden og anbefaler, at der i fremtiden skal satses mere

på at forædle fisken for at hæve indtjeningen. ESSI Konsumfisk havde i seneste regnskabsår et minus på otte

mio. kroner, og omsætningen faldt 50 mio. kroner til 105 mio. kroner. Det skyldes primært fald i salgspriserne på

sild på ca. 50 pct., og at prisen på råvarer først med forsinkelse fulgte med ned. ESSI modtog i regnskabsåret

ca. 23.000 ton fisk, hvilket var en lille nedgang i forhold til året før.Sidst i 90''erne havde ESSI flere vanskelige

år med underskud på seks-ni mio. kroner. Inden det nye dyk i 02-03-regnskabet havde andelsvirksomheden i to år overskud

på henholdsvis 4,7 og 1,0 mio. kroner før skat. Med det seneste underskud er egenkapitalen reduceret til ca. fem mio.

kroner.De 13 andelshavere og de nye investorer er inviteret til møde fredag, og derefter skal der gå fire uger,

før det nye aktieselskab formelt er stiftet.Blandt andelshaverne er fiskemelsproducenten TripleNine Fish Protein a.m.b.a.,

der selv har haft et yderst vanskeligt med svigtende tilførsler af industrifisk. Omregnet til fuldtidsansatte beskæftiger

ESSI Konsumfisk 53.