Sikken en gang vrøvl

Læs mere
Fold sammen
Drop amterne og brug pengene på vejene! Det fremstår som konklusionen på det Claus Baunkjær, afdelingschef

i Trafikministeriet har sagt på Transportøkonomisk Forenings konference.Hovedårsagen til transportproblemer

på Sjælland er først og fremmest statens manglende investeringer i de sidste 20 år. Jylland har taget godt for

sig mht. vejinvesteringer i den periode.Når dertil lægges, at staten i 1998 overdrog amterne væsentlige strækninger

af det hidtidige statslige hovedlandevejsnet uden at der fulgte penge med, bliver argumentationen absurd.Det har været

en kæmpe fordel, at amterne fik væsentlige dele af hovedlandevejsnettet af to grunde: 1. At der nu er udarbejdet en sammenhængende

planlægning for vejudbygningen og 2. At der er sket mere i de sidste seks år på disse strækninger end i de

foregående år under staten. Udbygningstakten kunne ønskes hurtigere, men det kræver at staten i de årlige

aftaler om amternes økonomi levner plads til større infrastrukturinvesteringer.Der er behov for en samlet planlægning

af vejnettets udbygnin, men det er staten der har været og stadig er "den gumpetunge", så det er "at rette smed

for bager", når de manglende vejinvesteringer bruges som argument for at nedlægge amterne.