SiD-boss angriber Midtbank-forsvar

Forsvaret i Danmarkshistoriens største insidersag om ulovlig aktiehandel i Midtbank angribes nu af SiD-formand Poul Erik Skov Christensen, der kalder indholdet af det centrale vidne Pär Bomans udtalelser for det rene vås.

SiD-boss angriber Midtbank-forsvar - 1
En af landets mest indflydelsesrige fagforeningsledere - SiDs formand, Poul Erik Skov Christensen - retter nu et hårdt angreb mod forsvarets strategi og et af de helt centrale vidneudsagn i Danmarkhistoriens største insidersag.

Forsvaret i den såkaldte Midtbank-sag, hvor fire tidligere Midtbank-chefer risikerer at blive idømt ubetinget fængsel, har i ankesagen ved Vestre Landsret i Århus bevidst forsøgt at tegne et billede af en banksektor, hvor der blev forhandlet på kryds og tværs om fusioner.

Forsvaret har i den skelsættende insidersag særligt fremhævet, at Svenska Handelsbanken forhandlede tæt og indgående med Arbejdernes Landsbank (som i Handelsbankens kodesprog blev kaldt for Atlantic, red.) i samme tidsperiode, da den svenske storbank også havde en kontakt til Midtbank.

»I første uge i marts 2001 var vi inde i en due dilligence-proces (en omfattende gennemgang af en virksomheds økonomi, Red.) med Atlantic (Arbejdernes Landsbank, Red.). Bestyrelsesformanden hos Atlantic meddelte os, at prisen ikke var god nok, men forhandlingerne med dem brød ikke sammen. Vi kunne godt have købt Atlantic, der var sat til salg,« sagde Pär Boman, ansvarlig for Svenska Handelsbankens aktiviteter i Danmark i den omstridte periode, i retten i Århus.

Det rene vås
Pär Boman, der i dag er chef for Handelsbanken Markets i storbankens hovedsæde i Stockholm, udtalte sig som vidne og er derfor forpligtiget under strafansvar til at tale sandt.

Alligevel tøver bestyrelsesformanden i Arbejdernes Landsbank og formand for SiD, Poul Erik Skov Christensen, ikke med at kalde indholdet af Pär Bomans udtalelser for det rene »vås«.

»Det er korrekt, at Svenska Handelsbank på et tidspunkt ville fortælle mig nogle ting om, hvordan de så det fremtidige danske bankmarked. I forbindelse hermed har der været holdt ganske få møder. Indholdet af de møder har ikke været af en karakter, der har betydet, det har været nødvendigt for mig at informere bestyrelsen om det. Derfor bliver jeg selvfølgelig overrasket over at læse i Berlingske Tidende (et udsagn, der også har stået i andre aviser, Red.), at der skulle være foretaget en due dilligence. Det er fuldstændig, fuldstændig grebet ud af den blå luft,« siger Poul Erik Skov Christensen.

SiDs formand mener, at det ikke er overraskende, at der fra flere forskellige sider gennem længere tid har været vist interesse for Arbejdernes Landsbank, fordi banken er den sjettestørste i Danmark. Og som formand for bestyrelsen i banken mener Poul Erik Skov Christensen, at det er hans simple pligt at behandle en henvendelse som fra eksempelvis Svenska Handelsbanken forretningsmæssigt, men han understreger igen, at samtalerne slet ikke havde en karakter, som gjorde det nødvendigt for ham at orientere bestyrelsen.

Luftige møder
»Uden at gå i detaljer vil jeg betragte indholdet af de meget få møder, der blev holdt, som meget luftigt,« siger Poul Erik Skov Christensen og lægger dermed bastant afstand til Pär Bomans og forsvarets forklaring om, at forhandlingerne med bl.a. en due dilligence - som normalt kun foregår, når en fusion kan være nært forestående - var meget langt fremme.

Det er en kendsgerning, at Midtbank og Svenska Handelsbanken fusionerede i april 2001. Og dermed er det ligeledes en kendsgerning, at Svenska Handelsbanken vil blive økonomisk ramt på pengepungen, hvis Vestre Landsret stadsfæster dommen fra retten i Herning.

Her fastslog dommen, at Midtbank skulle idømmes 1 mio. kr. i bøde, og samtidig skulle der konfiskeres 54.229.760 kr. - hvilket nøjagtigt svarer til det beløb, som Realkredit Danmark gik glip af, da realkreditinstituttet solgte aktier i Midtbank den 6. februar 2001 i stedet for at beholde aktierne, indtil fusionen var en realitet den 11. april samme år.

Forvrænget billede
Poul Erik Skov Christensen ønsker ikke at kommentere, hvorvidt Handelsbankens egne økonomiske interesser har nogen betydning for påstanden om, at Arbejdernes Landsbank og Svenska Handelsbanken var involveret i seriøse forhandlinger, der var tæt på at føre til en fusion.

»Ifølge Berlingske Tidende kom det også frem i retssagen, at Arbejdernes Landsbank var sat til salg. Sikke noget vås. Banken var hverken den gang eller nu sat til salg. Det er vigtigt for mig at understrege, at det bilede, der tegnes af begivenhederne, er meget langt fra det, som jeg har deltaget i,« siger Poul Erik Skov Christensen.