Servodans kunder begynder at se lyset

Rekordoverskud. Sønderborg-virksomhed mærker den øgede energibevidsthed i Europa. Også USA rummer stort potentiale.

Lysstyringsproducenten Servodan A/S i Sønderborg mere end firedoblede resultatet før skat i det seneste regnskabsår, og det skyldes bogstaveligt talt, at kunder i Danmark og det øvrige Europa har set lyset.

- Vi har arbejdet langsigtet med energibesparelser og lysstyring, og først nu er specielt EU-markederne ved at være modne. Danmark har været foran, og nu begynder også en række andre lande at investere for at leve op til EU-regler og skærpede krav i bygningsreglementer, siger adm. direktør Henning Schmidt-Petersen.

Servodans løsninger anvendes især i offentlige bygninger, hvor lysforbruget typisk udgør 40 procent af det samlede elforbrug. Ved med avanceret teknologi at udnytte dagslyset er det muligt at nedbringe forbruget af kunstlys med helt op til 75 procent, og det er interessant set i et CO2-perspektiv.

- USA vil også gerne en hel masse inden for energibesparelser, men det tager tid. Dog tror jeg, at de kommende fem år bliver meget mere spændende end de seneste fem på et marked, der fortsat er lille, men med stort potentiale for os. Vi er også i Fjernøsten, men heller ikke her kan handling og penge følge med talestrømmen med de gode hensigter, siger Henning Schmidt-Petersen.

Servodan ejes nu af Henning Schmidt-Petersen sammen med brødrene Kaj og Leif, og målet er en vækst på mindst 10-15 procent årligt i de kommende år.

Hvis energibevidstheden slår hurtigere igennem på en række markeder, er mulighederne endnu større.

Virksomheden deltager i flere EU-projekter og præsenterer til april resultatet af et internationalt projekt med tilpasning af lysstyring til nye teknologier på en messe i Frankfurt.

Servodan er desuden fremtrædende virksomhed i Project Zero, der skal gøre Sønderborg til Europas første CO2-neutrale område.