Servicefag vil af med erhvervsstøtte

Vismændenes forslag om at fjerne generel erhvervsstøtte bakkes op af servicesektoren. Industrien mener, at vismændene er på vildspor, for investeringsfonde er bistand, der også skaber danske arbejdspladser.

Erhvervsorganisationen Dansk Handel & Service (DHS) bakker om om de økonomiske vismænd, som i den nye vismandsrapport anbefaler, at den generelle erhvervsstøtte til danske virksomheder droppes.

»Tiden er løbet fra erhvervsstøtten,« siger Per Godtfredsen, udviklingsdirektør i DHS.

Han mener, at erhvervsstøtten mere har karakter af støtte til virksomheder, som har svært ved at klare sig i den internationale konkurrence, frem for investeringer i fremtidens vækstvirksomheder.

Vismændene nævner i den nye vismandsrapport, at de statsfinansierede Industrialiseringsfonden for Udviklingslande (IFU) og investeringsfonden for de central- og østeuropæiske lande (IØ-fonden), ikke fungerer efter hensigten. Midlerne bruges i for stort omfang til at støtte i forvejen internationaliserede danske virksomheders projekter i lande, som ikke er udviklingslande. Fondene fungerer derfor mere som hjælp til oprettelse af arbejdspladser i udlandet end som bistandshjælp til de fattige lande.

Fortidens erhverv
Per Godtfredsen fra DHS mener heller ikke, at fondene har deres berettigelse.

»Ikke i deres nuværende form. Vi mener, at man i stedet burde støtte internationaliseringen af dansk erhvervsliv bredt. Støtten har hidtil hægtet sig på fysiske varer, men globaliseringen handler om andet og mere end det,« siger Per Godtfredsen.

DHS mener, at dansk erhvervsstøtte i dag skaber ulige konkurrence. Organisationen tror ikke på, at staten kan udvælge fremtidige vindere, men den forsøger alligevel med erhvervsstøtteordningerne. Desuden finder DHS, at konsekvensen er, at vi investerer i fortidens erhverv.

Tidligere opgørelser har vist, at sektorfordelingen af såkaldte programbundne forskningsmidler er fordelt, så det offentlige modtager 28 procent af midlerne, industrien 42 procent og landbruget 15 procent. Servicesektoren får kun omkring 11 procent af midlerne.

»Det gælder om at skabe brede og lige konkurrencebetingelser. Gevinsten ved at afvikle erhvervsstøtten burde bruges på forskning og udvikling bredt,« siger Per Godtsfredsen.

I Dansk Industri mener man derimod, at vismændene er på vildspor.

»Danmarks velfærd kan kun sikres ved, at vi vinder så mange markedsandele i udlandet som muligt. IFU og IØ-fonden er stiftet med henblik på at hjælpe udviklingslande, og landene udvælges i henhold til internationale konventioner. Det er ikke erhvervsfremme. Men når det går godt, er det en gevinst for både udviklingslandet, den danske virksomhed og samfundet. For det skaber arbejdspladser herhjemme, når virksomhederne klarer sig godt i udlandet,« siger Jørgen K. Hansen, direktør i Dansk Industri.