Seriøse firmaer stjæler da ikke

I dag starter BSA en dansk kampagne mod piratkopiering af software i små og mellemstore virksomheder. Kampagnen omfatter fire

seminarer på danske uddannelsesinstitutioner, hvor nuværende erhvervsledere og studerende får lejlighed til at deltage

i et seminar, hvor kløften mellem piratkopiering og god virksomhedsledelse sættes til debat.BSAs danske kampagne

tager udgangspunkt i Corporate Governance, som er det begreb, som flere og flere virksomheder lader sig inspirere af i takt med, at

god etik og moral er blevet væsentlige konkurrenceparametre.Centrale spørgsmål i kampagnen er, hvordan anvendelse

af ulovlig software står i relation til begreber som tillid, troværdighed, ansvar og omdømme.Til at belyse

disse spørgsmål har BSA samlet et panel, som består af erhvervslederen Caroline Søeborg Ohlsen, præsten

Kathrine Lilleør og sportsdirektøren Brian Holm.Når BSA finder det nødvendigt at iværksætte

en dansk kampagne mod piratkopiering i erhvervslivet skyldes det, at omfanget af piratkopieret software i danske virksomheder stadig

er særdeles omfattende.Erfaringsmæssigt er det især små og mellemstore virksomheder, der ikke har orden

i licenserne. Årsagen er typisk, at ledelsen ikke er opmærksom på de problemer, der kan opstå, hvis virksomheden

anvender ulovlig software.Dette giver sig blandt andet udslag i, at mindre virksomheder ofte mangler procedurer for, hvordan

de køber ny software og generelt ikke har en egentlig IT-ansvarlig.For eksempel er det meget almindeligt, at den person,

der er ansvarlig for indkøb og implementering af IT, også er den økonomiansvarlige. De mange sager, som BSA har

gennemført gennem årene, bekræfter netop vigtigheden af at have en IT-ansvarlig til at sikre, at virksomheden til

enhver tid har de nødvendige licenser.Selvom den danske piratkopieringsrate i perioden 1995 til 2001 er faldet fra 47%

til 26%, er raten i de to seneste målinger stagneret på 26%.Det betyder, at selvom stort set alle i dag er klar

over, at det er ulovligt at piratkopiere, så er der stadig en anselig mængde danske virksomheder, der bevidst eller ubevidst

omgår loven, og dermed tilfører softwareproducenterne et årligt tab på op til en halv milliard kroner.Hermed

lukker mange virksomheder ikke alene øjnene for, at de skader skabelsen af nye arbejdspladser og nye teknologier, men også

for at anvendelse af ulovlig software kan få alvorlige konsekvenser for virksomheders image.Udover at skulle betale erstatning

risikerer virksomheder at få dybe ridser i troværdigheden, hvis det bliver almindelig kendt blandt kunder, samarbejdspartnere

og ansatte, at man har overtrådt loven.BSA finder derfor, at tiden er inde til at appellere til et generelt holdningsskifte

i danske virksomheder, og kampagnen er af samme grund rettet mod både nuværende og kommende virksomhedsledere.De

fleste virksomheder vil gerne være lovlige og de færreste ønsker at havne i en situation, hvor de skal forklare

overfor omverdenen, hvorfor virksomheden lige pludselig er blevet mødt af et erstatningskrav på flere hundredtusinde

kroner. Piratkopieringen i det danske erhvervsliv skal ikke kun standses med loven i hånden, men også ved at appellere

til holdninger, moral og sund fornuft. Overordnet set er piratkopiering vel et spørgsmål om moral, og om man synes, at

det er i orden at stjæle fra andre?BSA er en verdensom-spændende organisation, der har til formål at oplyse om

lovgivning og regler for anvendelse af software og generelt arbejde for en lovgivning, der understøtter fortsat innovation,

jobskabelse og økonomisk vækst. Som led heri bekæmper BSA software uden licens i offentlige såvel som private

virksomheder, og som en del af dette arbejde gennemfører BSA blandt andet informationskampagner for at uddanne og oplyse virksomheder

om hvilke regler, der gælder for anvendelse af software, og hvorledes virksomheder kan sikre, at de ikke anvender software uden

licens. Desuden gennemfører BSA sager mod virksomheder, der anvender software uden licens. I 2002 gennemførte BSA 299

sager alene i Norden.