Send flere vogne

Men når man tænker på hvad alternativet er, så er det altså ikke en splinterny,

miljørigtig Hi-ace kassevogn til 200.000 kr. eller hvad den nu koster i lokal valuta, nej det er bylter på hovedet (mestendels

af kvinder), overlæssede varecykler og oksekærrer.


Dieselmotorer kan holde særdeles længe, så lad

os støtte effektiviseringen af U-landenes infrastruktur og de særdeles dygtige og kreative lokale automekanikere, som

med beskeden timeløn kan gøre godt brug af vore aflagte transportmidler i de næste tyve år. Send flere brugte

vogne!!